รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ตลาดหุ้นเอเชีย/แปซิฟิค

ข้อมูลตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิค คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ตามต้องการโดยเปลี่ยนประเทศและดัชนีโดยการใช้ตัวกรอง สำหรับแต่ละตัวเลือกที่คุณเลือก คุณจะเห็นข้อมูลหุ้นชั้นนำของประเทศและดัชนีนั้นได้ คลิกบนแต่ละหุ้นเพื่อเจาะลงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว ใช้แท็บเพื่อหาข้อมูลราคา, ผลการดำเนินการในช่วงเวลาต่างๆ, บทสรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิค และข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ
944.9
-6.2-0.65
2,463.5
-4.0-0.16
5,213.0
+14.0+0.27
11,930.0
-10.0-0.08
877.9
+6.8+0.78
6,673.0
+89.0+1.35
4,214.0
-9.0-0.21
2,080.5
+12.5+0.60
2,941.5
-11.0-0.37
2,911.0
+8.0+0.28
3,366.0
-10.0-0.30
9,012.0
+83.0+0.93
3,411.0
+21.0+0.62
4,254.0
-20.0-0.47
2,193.5
-37.5-1.68
587.8
-6.2-1.04
7,592.0
+85.0+1.13
4,678.0
-42.0-0.89
855.1
-4.9-0.57
1,868.0
+15.5+0.84
2,125.5
-8.5-0.40
1,457.0
-22.0-1.49
2,515.0
-14.0-0.55
3,524.0
+18.0+0.51
864.0
-7.1-0.82
7,086.0
-46.0-0.64
490.8
-8.1-1.62
4,421.0
-27.0-0.61
2,759.0
-35.0-1.25
4,056.0
-95.0-2.29
1,695.5
-0.5-0.03
470.0
+2.8+0.60
2,669.0
-9.5-0.35
4,350.0
-32.0-0.73
5,662.0
-44.0-0.77
4,376.0
-19.0-0.43
1,732.0
-31.0-1.76
4,234.0
+90.0+2.17
3,360.0
-18.0-0.53
4,370.0
-19.0-0.43
4,481.0
-20.0-0.44
1,803.0
-2.5-0.14
2,423.5
+26.5+1.11
1,373.5
-6.0-0.43
1,681.5
+7.0+0.42
4,402.0
0.00.00
6,623.0
+5.0+0.08
2,042.0
-45.5-2.18
363.0
+1.0+0.28
2,216.5
-8.5-0.38
3,335.0
-34.0-1.01
2,257.5
+7.0+0.31
3,327.0
-33.0-0.98
7,718.0
+107.0+1.41
13,040.0
+115.0+0.89
1,542.0
+2.5+0.16
5,265.0
-45.0-0.85
6,272.0
+163.0+2.67
2,191.0
+64.0+3.01
4,605.0
+94.0+2.08
6,232.0
-189.0-2.94
6,240.0
+29.0+0.47
21,635.0
+260.0+1.22
19,500.0
+80.0+0.41
3,870.0
-13.0-0.33
5,125.0
-35.0-0.68
5,973.0
+49.0+0.83
824.7
-6.2-0.75
4,424.0
+37.0+0.84
1,915.0
-7.0-0.36
2,060.0
-28.5-1.36
4,902.0
-95.0-1.90
313.6
-9.6-2.97
1,255.5
-5.0-0.40
2,115.5
-2.5-0.12
1,248.0
-1.5-0.12
391.7
-10.3-2.56
1,421.0
+3.5+0.25
1,023.0
-10.0-0.97
4,160.0
-37.0-0.88
3,856.0
+3.0+0.08
7,505.0
-209.0-2.71
3,170.0
+11.0+0.35
3,539.0
-31.0-0.87
6,979.0
+20.0+0.29
10,130.0
+65.0+0.65
9,863.0
+98.0+1.00
13,160.0
+220.0+1.70
4,344.0
-54.0-1.23
8,784.0
-130.0-1.46
5,467.0
-88.0-1.58
491.8
+0.6+0.12
3,212.0
-23.0-0.71
6,189.0
-63.0-1.01
3,758.0
-45.0-1.18
4,135.0
-13.0-0.31
2,405.5
-26.0-1.07
6,577.0
-29.0-0.44
3,735.0
-32.0-0.85
3,838.0
-41.0-1.06
9,225.0
+13.0+0.14
2,492.0
-13.0-0.52
7,822.0
-217.0-2.70
1,516.0
+18.5+1.24
653.2
-3.0-0.46
6,481.0
+188.0+2.99
9,849.0
+90.0+0.92
2,228.0
-56.0-2.45
2,210.5
+96.5+4.56
3,905.0
-44.0-1.11
6,709.0
-4.0-0.06
4,653.0
-140.0-2.92
6,294.0
-158.0-2.45
2,784.5
-25.5-0.91
39,290.0
+910.0+2.37
5,082.0
-93.0-1.80
5,348.0
-29.0-0.54
10,195.0
-140.0-1.35
3,543.0
-10.0-0.28
7,232.0
-516.0-6.66
23,780.0
+90.0+0.38
3,258.0
-10.0-0.31
3,174.0
-70.0-2.16
3,701.0
+109.0+3.03
2,275.0
+44.0+1.97
4,666.0
+4.0+0.09
2,174.5
-15.0-0.69
3,575.0
-50.0-1.38
1,455.0
-11.5-0.78
2,412.0
-37.0-1.51
1,277.5
0.00.00
3,174.0
-11.0-0.35
2,960.0
-18.0-0.60
180.7
0.00.00
687.8
-6.2-0.89
966.5
-8.9-0.91
13,025.0
-190.0-1.44
3,514.0
+14.0+0.40
4,530.0
-23.0-0.51
1,496.5
-24.5-1.61
4,289.0
+133.0+3.20
8,094.0
+136.0+1.71
1,081.0
+7.0+0.65
1,949.5
-1.5-0.08
787.8
-13.1-1.64
2,496.0
+95.5+3.98
3,767.0
-17.0-0.45
1,127.0
-1.0-0.09
2,524.5
-156.5-5.84
1,872.5
-14.5-0.77
591.8
+17.6+3.07
2,046.5
-33.5-1.61
1,569.0
-1.5-0.10
1,917.0
-28.0-1.44
1,143.0
+3.0+0.26
2,491.5
-8.0-0.32
3,331.0
+70.0+2.15
844.4
+1.1+0.13
3,294.0
-16.0-0.48
7,380.0
+261.0+3.67
3,045.0
-17.0-0.56
1,418.0
+40.0+2.90
2,751.0
-17.5-0.63
8,461.0
+11.0+0.13
4,870.0
+1.0+0.02
3,600.0
-16.0-0.44
2,900.0
+4.0+0.14
1,189.0
-24.0-1.98
1,226.5
-27.0-2.15
2,472.0
+19.0+0.77
303.9
+1.6+0.53
4,546.0
+96.0+2.16
6,203.0
-45.0-0.72
4,392.0
+41.0+0.94
2,224.0
-14.0-0.63
3,931.0
-90.0-2.24
11,310.0
+70.0+0.62
3,398.0
+12.0+0.35
1,467.0
-20.5-1.38
10,265.0
+10.0+0.10
2,006.0
-34.5-1.69
2,618.0
-23.5-0.89
2,835.5
-3.0-0.11
44,170.0
-200.0-0.45
2,476.0
+19.5+0.79
3,961.0
0.00.00
1,286.0
+35.0+2.80
1,095.0
-8.0-0.73
8,934.0
+27.0+0.30
1,013.0
+2.0+0.20
14,065.0
+65.0+0.46
2,715.0
+126.0+4.87
1,403.0
-92.0-6.15
2,719.5
-61.5-2.21
3,128.0
-39.0-1.23
72,900.0
0.0+2.78
3,022.0
-7.0-0.23
2,165.0
-4.5-0.21
2,553.0
0.00.00
6,045.0
-9.0-0.15
2,856.0
-68.5-2.34
5,280.0
-109.0-2.02
971.0
-13.9-1.41
91,000.0
-450.0-0.49
5,767.0
+51.0+0.89
5,660.0
+24.0+0.43
2,500.0
+21.5+0.87
1,358.5
-16.5-1.20
19,755.0
-180.0-0.90
2,977.0
+19.5+0.66
8,345.0
-139.0-1.64
22,005.0
-300.0-1.34
1,074.0
+32.0+3.07
830.1
+9.0+1.10
6,344.0
+83.0+1.33
41,760.0
+960.0+2.35
4,072.0
+37.0+0.92
1,460.0
-27.0-1.82
1,838.0
-28.5-1.53
3,119.0
-16.0-0.51
816.5
+1.6+0.20
753.9
-13.1-1.71
3,662.0
-18.0-0.49
2,084.5
-29.5-1.40
1,947.0
-23.5-1.19

ปฏิทินผลกำไร

Monday, March 4, 2024
Indo Tambangraya(ITMG)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
0.1084 / 0.1084593M / 569.69M
Bank Maybank Indonesia(BNII)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / --
Japfa Comfeed Indonesia(JPFA)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / 12,550B
J Resources(PSAB)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / --
Matahari(LPPF)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / --
Slj Global(SULI)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / --
Hwacheon Machi(010660)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / --
CGPC(1305)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / 0.072-- / 3.35B
Taita(1309)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / -0.23-- / 4.2B
สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)
EPS / คาดการณ์
รายรับ / คาดการณ์
-- / ---- / --
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย