กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
26.75
+0.25(+0.94%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
26.5027.00
ช่วง 52 สัปดาห์
25.7532.00
เสนอซื้อ/เสนอขาย
26.50 / 26.75
ปิดตลาดครั้งก่อน
26.5
เปิดตลาด
26.75
ช่วงระยะของวัน
26.5-27
ช่วง 52 สัปดาห์
25.75-32
ปริมาณการซื้อขาย
38,829,300
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
49,436,201
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.32%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานในสองประเภทธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินกิจการโรงพยาบาล และธุรกิจอื่นซึ่งสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึง บริการห้องแล็ปกลาง เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเภสัชภัณฑ์ บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อธุรกิจดูแลสุขภาพ ร้านอาหารและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน บริการด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร บริการด้านงานบัญชี ธุรกิจการฝึกอบรม เป็นเป็นตัวแทนรับประกันสุขภาพและประกันชีวิต บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด ฯลฯ

งบกำไรขาดทุน