เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
21.80
+0.20
(+0.93%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
21.70
21.90
ช่วง 52 สัปดาห์
20.70
27.00
ปริมาณการซื้อขาย
9,446,600
ปิดตลาดครั้งก่อน
21.6
เปิดตลาด
21.8
ช่วงระยะของวัน
21.7-21.9
ช่วง 52 สัปดาห์
20.7-27
ปริมาณการซื้อขาย
9,446,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
19,551,176
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-10.37%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
8,367,182,585
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

บทวิเคราะห์ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประวัติบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตร และธุรกิจอาหารนานาชนิด ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นแบ่งได้เป็นสองประเภท อันได้แก่ ประเภทธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีไก่ เป็ด และหมู ประเภทธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประกอบด้วยกุ้งและปลา ธุรกิจที่ครบวงจรนั้นบูรณาการการผลิตอาหาร การเพาะพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังมีการแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์ที่กึ่งสุกกึ่งดิบ และเนื้อสัตว์ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ตลอดจนเป็นผู้จำหน่ายปลีกอาหารและธุรกิจร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นจัดจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศภายใต้ยี่ห้อ CP ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ผลิตภัณฑ์อื่นนั้นรวมถึงไก่ย่างและไก่ทอดภายใต้ยี่ห้อ 5 ดาว และไส้กรอก ชิกเก้นโรลล์ ไก่นักเก็ต แฮมเบอร์เกอร์ และฮอตดอกภายใต้ยี่ห้อเชสเตอร์