YG Entertainment (122870)

KOSDAQ
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
50,600
-1,300(-2.50%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
50,00051,900
ช่วง 52 สัปดาห์
42,45096,800
เสนอซื้อ/เสนอขาย
50,500.00 / 50,600.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
51,900
เปิดตลาด
51,500
ช่วงระยะของวัน
50,000-51,900
ช่วง 52 สัปดาห์
42,450-96,800
ปริมาณการซื้อขาย
439,842
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
270,609
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
15.26%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
18,535,538
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

95,500
035900
-0.52%
211,500
352820
-1.86%
85,100
041510
-1.85%
280,000
247540
+2.19%
474,000
005490
-1.86%
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ 122870 วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ