HYBE (352820)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
211,500
-4,000(-1.86%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
211,000221,000
ช่วง 52 สัปดาห์
141,500312,500
เสนอซื้อ/เสนอขาย
211,500.00 / 212,000.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
215,500
เปิดตลาด
214,500
ช่วงระยะของวัน
211,000-221,000
ช่วง 52 สัปดาห์
141,500-312,500
ปริมาณการซื้อขาย
227,283
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
140,795
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
37.79%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
41,652,097
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

95,500
035900
-0.52%
85,100
041510
-1.85%
486,500
051910
-2.89%
182,800
005380
-0.81%
724,000
086520
-3.21%
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ 352820 วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ