รับส่วนลด 40%
🚨 ตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางขาลง ปลดล็อกหุ้นราคาถูกค้นหาหุ้นเดี๋ยวนี้

สินค้าประเภทโลหะ

ราคาฟิวเจอร์สและข้อมูลการซื้อขายทั้งหมดสำหรับทอง, เงิน, ทองแดงคุณภาพสูง, แพลตินัม, พาลาเดียม, อะลูมีเนียม และอื่นๆอีกมากมาย
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
พ.ค.2426.98827.39826.825-0.257-0.94%
35,582.0035,275.0035,300.000.00+4.72%
2,156.502,170.502,155.50-9.50-0.44%
มิ.ย242,316.852,347.852,309.05-29.55-1.26%
ก.ค.24923.75933.05922.40-6.75-0.73%
พ.ค.244.43184.49124.427-0.0517-1.15%
9,741.509,876.009,741.50-123.50-1.25%
19,674.0019,792.0019,043.50+348.00+1.80%
มิ.ย241,003.781,018.781,003.00-11.97-1.18%
2,798.002,830.502,796.00-30.00-1.06%
2,637.002,676.502,633.00-29.00-1.09%

การเสนอซื้อเสนอขายในตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐอเมริกา

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
มิ.ย24796.00812.00794.00-3.00-0.38%
พ.ค.2426.9927.4126.81-0.26-0.95%
มิ.ย242,317.402,347.902,308.60-29.00-1.24%
มิ.ย242,634.252,634.252,634.25-14.75-0.56%
89.4589.4589.45+0.15+0.17%
108.62108.62108.62+0.37+0.34%

การเสนอราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้า EUREX

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
72.0872.0872.08+0.23+0.32%

การเสนอขายเสนอซื้อสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด MCX

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
เม.ย24243.75244.20241.30+1.30+0.54%
เม.ย24844.10848.50841.05-1.05-0.12%
มิ.ย2470,419.0071,125.0070,404.00-778.00-1.09%
เม.ย2457,932.0059,399.0057,752.00-1,471.00-2.48%
พ.ค.2471,860.0073,001.0071,808.00-1,386.00-1.89%
เม.ย247,111.007,285.007,085.00-177.00-2.43%
เม.ย24187.95188.15187.30-0.25-0.13%
เม.ย24243.20243.90241.25+0.55+0.23%
เม.ย24188.75189.85187.35-1.00-0.53%
1,548.201,548.201,548.20+21.90+1.43%
พ.ค.2479,800.0080,171.0079,743.00-779.00-0.97%
เม.ย2480,439.0083,565.0080,309.00-2,840.00-3.41%
เม.ย2480,422.0082,591.0080,341.00-2,869.00-3.44%
เม.ย24247.20248.60247.05-2.25-0.90%
เม.ย24249.80252.05247.65-0.85-0.34%
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย