ทองแดง

เอ็มซีเอ็กซ์
สกุลเงิน INR
การปฏิเสธความรับผิด
716.20
+6.90
(+0.97%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
711.05
717.95
ช่วง 52 สัปดาห์
601.00
814.60
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-10.03%
วันชำระราคา
06/30/2023
เดือน
มิ.ย. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.05
ขนาดของสัญญา
1 เมตริกตัน
มูลค่าของช่วงราคา
125
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
MCC
วันชำระราคา
06/30/2023
มูลค่าจุด
1 = ₹2500
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าโลหะ
หน่วย:1 กก.

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดง