x
ข่าวเด่น
0

เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด

 
สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
  • ระบบข้อความแจ้งเตือน
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
  • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

เว็บไซต์ป๊อบอัพ

การแจ้งเตือนของแอพมือถือ

สถานะ

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด Sep 21, 2017 01:00

4 สัปดาห์ 2 วัน 5 ชั่วโมง 58 นาที

เครื่องคำนวณติดตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (เฟด) ของเรายึดตามราคาสัญญาฟิวเจอร์สกองทุนของธนาคารกลางสหรัฐระยะ 30 วันซึ่งแสดงสัญญาณถึงความคาดหวังของตลาดที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ยึดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถคำนวณโอกาสความเป็นไปได้ของการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเกิดขึ้น

เวลาประชุม: Sep 21, 2017 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.845
1.00 - 1.25
97.3%
0.75 - 1.00
2.7%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.75 - 1.00 2.7% 2.7%
1.00 - 1.25 97.3% 100.0% 97.3%
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39
เวลาประชุม: Nov 02, 2017 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.835
1.00 - 1.25
93.4%
1.25 - 1.50
4.0%
0.75 - 1.00
2.6%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.75 - 1.00 2.6% 2.6%
1.00 - 1.25 93.4% 95.9% 91.4%
1.25 - 1.50 4.0% 4.1% 6.0%
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39
เวลาประชุม: Dec 14, 2017 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.795
1.00 - 1.25
55.9%
1.25 - 1.50
41.0%
1.50 - 1.75
1.7%
0.75 - 1.00
1.5%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.75 - 1.00 1.5% 1.5%
1.00 - 1.25 55.9% 61.2% 54.7%
1.25 - 1.50 41.0% 37.3% 41.3%
1.50 - 1.75 1.7% 1.5% 2.5%
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39
เวลาประชุม: Feb 01, 2018 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.755
1.00 - 1.25
54.7%
1.25 - 1.50
41.3%
1.50 - 1.75
2.5%
0.75 - 1.00
1.5%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 1.5% 1.5%
1.00 - 1.25 54.7% 58.7% 54.7%
1.25 - 1.50 41.3% 38.3% 41.3%
1.50 - 1.75 2.5% 3.0% 2.5%
1.75 - 2.00 0.0% 0.1%
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39
เวลาประชุม: Mar 22, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.735
1.00 - 1.25
45.7%
1.25 - 1.50
43.5%
1.50 - 1.75
9.0%
1.75 - 2.00
0.4%
0.75 - 1.00
1.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 1.2% 1.2%
1.00 - 1.25 45.7% 48.7% 45.7%
1.25 - 1.50 43.5% 41.7% 43.6%
1.50 - 1.75 9.0% 8.9% 9.1%
1.75 - 2.00 0.4% 0.6% 0.4%
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39
เวลาประชุม: May 03, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.695
1.00 - 1.25
44.8%
1.25 - 1.50
43.6%
1.50 - 1.75
9.7%
1.75 - 2.00
0.6%
0.75 - 1.00
1.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 1.2% 1.2%
1.00 - 1.25 44.8% 47.7% 44.8%
1.25 - 1.50 43.6% 41.9% 43.6%
1.50 - 1.75 9.7% 9.6% 9.8%
1.75 - 2.00 0.6% 0.7% 0.6%
2.00 - 2.25 0.0% 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39
เวลาประชุม: Jun 14, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.670
1.00 - 1.25
36.1%
1.25 - 1.50
43.8%
1.50 - 1.75
16.5%
1.75 - 2.00
2.4%
2.00 - 2.25
0.1%
0.75 - 1.00
1.0%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 1.0% 1.0%
1.00 - 1.25 36.1% 35.8% 38.2%
1.25 - 1.50 43.8% 43.3% 43.8%
1.50 - 1.75 16.5% 17.7% 14.9%
1.75 - 2.00 2.4% 3.0% 2.0%
2.00 - 2.25 0.1% 0.2% 0.1%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75
อัพเดทข้อมูล: Aug 21, 2017 18:39

อัตราดอกเบี้ยของกองทุนธนาคารกลางสหรัฐ

สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล์