x
ข่าวเด่น
0

เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด

 
สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
  • ระบบข้อความแจ้งเตือน
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
  • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

เว็บไซต์ป๊อบอัพ

การแจ้งเตือนของแอพมือถือ

สถานะ

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด Dec 14, 2017 02:00

0 สัปดาห์ 2 วัน 11 ชั่วโมง 24 นาที

เครื่องคำนวณติดตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (เฟด) ของเรายึดตามราคาสัญญาฟิวเจอร์สกองทุนของธนาคารกลางสหรัฐระยะ 30 วันซึ่งแสดงสัญญาณถึงความคาดหวังของตลาดที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ยึดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถคำนวณโอกาสความเป็นไปได้ของการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเกิดขึ้น

เวลาประชุม: Dec 14, 2017 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.708
1.25 - 1.50
100.0%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 100.0% 100.0% 100.0%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: Feb 01, 2018 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.600
1.25 - 1.50
97.9%
1.50 - 1.75
2.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 97.9% 97.9% 100.0%
1.50 - 1.75 2.1% 2.1%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: Mar 22, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.550
1.25 - 1.50
48.3%
1.50 - 1.75
50.7%
1.75 - 2.00
1.0%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 48.3% 42.7% 43.6%
1.50 - 1.75 50.7% 56.1% 56.4%
1.75 - 2.00 1.0% 1.2%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: May 03, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.430
1.25 - 1.50
45.3%
1.50 - 1.75
50.5%
1.75 - 2.00
4.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 45.3% 41.0% 40.0%
1.50 - 1.75 50.5% 55.5% 55.3%
1.75 - 2.00 4.1% 3.4% 4.7%
2.00 - 2.25 0.1% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: Jun 14, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.365
1.25 - 1.50
22.6%
1.50 - 1.75
47.9%
1.75 - 2.00
27.3%
2.00 - 2.25
2.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 22.6% 20.5% 20.0%
1.50 - 1.75 47.9% 48.3% 47.7%
1.75 - 2.00 27.3% 29.5% 30.0%
2.00 - 2.25 2.1% 1.7% 2.3%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: Aug 02, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.295
1.25 - 1.50
20.8%
1.50 - 1.75
45.8%
1.75 - 2.00
29.0%
2.00 - 2.25
4.2%
2.25 - 2.50
0.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 20.8% 18.8% 17.5%
1.50 - 1.75 45.8% 46.0% 44.2%
1.75 - 2.00 29.0% 31.0% 32.2%
2.00 - 2.25 4.2% 4.0% 5.8%
2.25 - 2.50 0.2% 0.2% 0.3%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: Sep 27, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.295
1.25 - 1.50
12.8%
1.50 - 1.75
36.2%
1.75 - 2.00
35.5%
2.00 - 2.25
13.7%
2.25 - 2.50
1.7%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 12.8% 11.6%
1.50 - 1.75 36.2% 35.5%
1.75 - 2.00 35.5% 36.8%
2.00 - 2.25 13.7% 14.4%
2.25 - 2.50 1.7% 1.7%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19
เวลาประชุม: Nov 09, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.210
1.25 - 1.50
12.5%
1.50 - 1.75
35.6%
1.75 - 2.00
35.5%
2.00 - 2.25
14.3%
2.25 - 2.50
2.0%
2.50 - 2.75
0.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 12.5% 11.0%
1.50 - 1.75 35.6% 34.3%
1.75 - 2.00 35.5% 36.7%
2.00 - 2.25 14.3% 15.6%
2.25 - 2.50 2.0% 2.3%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.0% 0.0%
3.00 - 3.25
อัพเดทข้อมูล: Dec 11, 2017 14:19

อัตราดอกเบี้ยของกองทุนธนาคารกลางสหรัฐ

สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล์