x
ข่าวเด่น
0

เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด

 
สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
  • ระบบข้อความแจ้งเตือน
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
  • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

เว็บไซต์ป๊อบอัพ

การแจ้งเตือนของแอพมือถือ

สถานะ

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด Nov 02, 2017 01:00

1 สัปดาห์ 4 วัน 12 ชั่วโมง 55 นาที

เครื่องคำนวณติดตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (เฟด) ของเรายึดตามราคาสัญญาฟิวเจอร์สกองทุนของธนาคารกลางสหรัฐระยะ 30 วันซึ่งแสดงสัญญาณถึงความคาดหวังของตลาดที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ยึดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถคำนวณโอกาสความเป็นไปได้ของการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเกิดขึ้น

เวลาประชุม: Nov 02, 2017 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.840
1.00 - 1.25
97.9%
1.25 - 1.50
2.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 97.9% 97.9% 100.0%
1.25 - 1.50 2.1% 2.1%
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39
เวลาประชุม: Dec 14, 2017 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.730
1.00 - 1.25
6.9%
1.25 - 1.50
91.2%
1.50 - 1.75
1.9%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 6.9% 11.9% 17.3%
1.25 - 1.50 91.2% 86.3% 82.7%
1.50 - 1.75 1.9% 1.8%
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39
เวลาประชุม: Feb 01, 2018 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.640
1.00 - 1.25
6.4%
1.25 - 1.50
86.0%
1.50 - 1.75
7.5%
1.75 - 2.00
0.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 6.4% 11.2% 16.3%
1.25 - 1.50 86.0% 81.7% 78.6%
1.50 - 1.75 7.5% 7.1% 5.1%
1.75 - 2.00 0.1% 0.1%
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39
เวลาประชุม: Mar 22, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.590
1.00 - 1.25
3.9%
1.25 - 1.50
54.6%
1.50 - 1.75
38.4%
1.75 - 2.00
3.0%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 3.9% 7.4% 11.7%
1.25 - 1.50 54.6% 57.8% 61.0%
1.50 - 1.75 38.4% 32.3% 25.8%
1.75 - 2.00 3.0% 2.5% 1.4%
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39
เวลาประชุม: May 03, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.510
1.00 - 1.25
3.7%
1.25 - 1.50
51.5%
1.50 - 1.75
39.4%
1.75 - 2.00
5.2%
2.00 - 2.25
0.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 3.7% 7.1% 11.0%
1.25 - 1.50 51.5% 55.7% 58.0%
1.50 - 1.75 39.4% 33.3% 28.0%
1.75 - 2.00 5.2% 3.7% 3.0%
2.00 - 2.25 0.2% 0.1% 0.1%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39
เวลาประชุม: Jun 14, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.465
1.00 - 1.25
2.2%
1.25 - 1.50
32.3%
1.50 - 1.75
44.2%
1.75 - 2.00
18.9%
2.00 - 2.25
2.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 2.2% 5.0% 7.7%
1.25 - 1.50 32.3% 41.1% 43.9%
1.50 - 1.75 44.2% 40.1% 37.0%
1.75 - 2.00 18.9% 12.6% 10.5%
2.00 - 2.25 2.2% 1.2% 0.9%
2.25 - 2.50 0.1% 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39
เวลาประชุม: Aug 02, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.415
1.00 - 1.25
2.1%
1.25 - 1.50
31.1%
1.50 - 1.75
43.8%
1.75 - 2.00
20.0%
2.00 - 2.25
2.9%
2.25 - 2.50
0.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 2.1% 4.7% 7.4%
1.25 - 1.50 31.1% 38.9% 42.4%
1.50 - 1.75 43.8% 40.1% 37.3%
1.75 - 2.00 20.0% 14.3% 11.6%
2.00 - 2.25 2.9% 1.9% 1.3%
2.25 - 2.50 0.2% 0.1% 0.1%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0% 0.0%
2.75 - 3.00
อัพเดทข้อมูล: Oct 21, 2017 11:39

อัตราดอกเบี้ยของกองทุนธนาคารกลางสหรัฐ

สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล์