x
ข่าวเด่น
0

เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด

 
สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
  • ระบบข้อความแจ้งเตือน
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
  • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

เว็บไซต์ป๊อบอัพ

การแจ้งเตือนของแอพมือถือ

สถานะ

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด Jul 27, 2017 01:00

4 สัปดาห์ 2 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที

เครื่องคำนวณติดตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (เฟด) ของเรายึดตามราคาสัญญาฟิวเจอร์สกองทุนของธนาคารกลางสหรัฐระยะ 30 วันซึ่งแสดงสัญญาณถึงความคาดหวังของตลาดที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ยึดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถคำนวณโอกาสความเป็นไปได้ของการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเกิดขึ้น

เวลาประชุม: Jul 27, 2017 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.850
1.00 - 1.25
97.5%
1.25 - 1.50
2.5%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 97.5% 97.5% 100.0%
1.25 - 1.50 2.5% 2.5%
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: Sep 21, 2017 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.835
1.00 - 1.25
86.9%
1.25 - 1.50
12.8%
1.50 - 1.75
0.3%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 86.9% 86.9% 83.6%
1.25 - 1.50 12.8% 12.8% 16.4%
1.50 - 1.75 0.3% 0.3%
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: Nov 02, 2017 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.800
1.00 - 1.25
85.1%
1.25 - 1.50
14.4%
1.50 - 1.75
0.5%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 85.1% 85.1% 81.9%
1.25 - 1.50 14.4% 14.4% 17.8%
1.50 - 1.75 0.5% 0.5% 0.3%
1.75 - 2.00 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: Dec 14, 2017 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.760
1.00 - 1.25
62.9%
1.25 - 1.50
32.8%
1.50 - 1.75
4.1%
1.75 - 2.00
0.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25 62.9% 62.9% 63.2%
1.25 - 1.50 32.8% 32.8% 32.4%
1.50 - 1.75 4.1% 4.1% 4.3%
1.75 - 2.00 0.1% 0.1% 0.1%
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: Feb 01, 2018 02:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.720
1.25 - 1.50
62.9%
1.50 - 1.75
32.8%
1.75 - 2.00
4.1%
2.00 - 2.25
0.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 62.9% 62.9% 63.2%
1.50 - 1.75 32.8% 32.8% 32.4%
1.75 - 2.00 4.1% 4.1% 4.3%
2.00 - 2.25 0.1% 0.1% 0.1%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: Mar 22, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.705
1.25 - 1.50
52.2%
1.50 - 1.75
37.9%
1.75 - 2.00
9.0%
2.00 - 2.25
0.8%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 52.2% 55.8% 52.5%
1.50 - 1.75 37.9% 36.2% 37.6%
1.75 - 2.00 9.0% 7.4% 9.1%
2.00 - 2.25 0.8% 0.6% 0.8%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: May 03, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.675
1.25 - 1.50
52.2%
1.50 - 1.75
37.9%
1.75 - 2.00
9.0%
2.00 - 2.25
0.8%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 52.2% 55.8% 51.4%
1.50 - 1.75 37.9% 36.2% 37.9%
1.75 - 2.00 9.0% 7.4% 9.7%
2.00 - 2.25 0.8% 0.6% 1.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0% 0.0%
2.75 - 3.00
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59
เวลาประชุม: Jun 14, 2018 01:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.645
1.25 - 1.50
41.8%
1.50 - 1.75
40.8%
1.75 - 2.00
14.8%
2.00 - 2.25
2.5%
2.25 - 2.50
0.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50 41.8% 44.6% 41.1%
1.50 - 1.75 40.8% 40.1% 40.6%
1.75 - 2.00 14.8% 13.1% 15.3%
2.00 - 2.25 2.5% 2.0% 2.7%
2.25 - 2.50 0.2% 0.1% 0.2%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0% 0.0%
2.75 - 3.00
3.00 - 3.25
อัพเดทข้อมูล: Jun 26, 2017 23:59

อัตราดอกเบี้ยของกองทุนธนาคารกลางสหรัฐ