ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
New Year’s SALE: ลดสูงสุด 40% สำหรับ InvestingPro+ กดรับส่วนลด

ตัวชี้วัด

กรอบเวลา

EUR/USDเวลา : 04:37:31

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 46.936 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 55.380 ซื้อ
STOCHRSI(14) 75.687 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) -0.001 ขาย
ADX(14) 30.546 ซื้อ
Williams %R -47.368 ถือหุ้นไว้
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -20.6738 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.0018 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 45.366 ขาย
ROC -0.055 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.0006 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:4 ถือหุ้นไว้:4 สรุปดัชนีต่างๆ :ขาย

GBP/USDเวลา : 04:37:39

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 56.415 ซื้อ
STOCH(9,6) 82.262 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 100.000 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) 0.000 ถือหุ้นไว้
ADX(14) 43.104 ซื้อ
Williams %R -0.919 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 153.4557 ซื้อ
ATR(14) 0.0024 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0008 ซื้อ
Ultimate Oscillator 50.879 ถือหุ้นไว้
ROC 0.190 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.0011 ซื้อ
ซื้อ:6 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

USD/JPYเวลา : 04:37:38

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 47.466 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 66.666 ซื้อ
STOCHRSI(14) 41.577 ขาย
MACD(12,26) 0.010 ซื้อ
ADX(14) 27.188 ขาย
Williams %R -43.752 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -66.6673 ขาย
ATR(14) 0.1943 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 61.926 ซื้อ
ROC -0.085 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.0880 ขาย
ซื้อ:4 ขาย:5 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ขาย

USD/CHFเวลา : 04:37:25

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 48.189 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 27.324 ขาย
STOCHRSI(14) 0.000 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) 0.000 ซื้อ
ADX(14) 24.049 ขาย
Williams %R -77.499 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -95.4518 ขาย
ATR(14) 0.0018 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 52.632 ซื้อ
ROC -0.168 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.0017 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:6 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

AUD/USDเวลา : 04:37:36

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 50.175 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 55.364 ซื้อ
STOCHRSI(14) 76.634 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) -0.000 ขาย
ADX(14) 32.203 ซื้อ
Williams %R -42.529 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 84.8460 ซื้อ
ATR(14) 0.0016 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 44.645 ขาย
ROC 0.056 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.0002 ซื้อ
ซื้อ:6 ขาย:2 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

EUR/GBPเวลา : 04:37:39

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 34.263 ขาย
STOCH(9,6) 14.789 ขายมากเกินไป
STOCHRSI(14) 0.000 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) -0.001 ขาย
ADX(14) 32.157 ขาย
Williams %R -92.771 ขายมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -87.7909 ขาย
ATR(14) 0.0011 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -0.0008 ขาย
Ultimate Oscillator 44.772 ขาย
ROC -0.216 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.0005 ขาย
ซื้อ:0 ขาย:8 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

USD/CADเวลา : 04:37:39

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 40.834 ขาย
STOCH(9,6) 19.918 ขายมากเกินไป
STOCHRSI(14) 62.927 ซื้อ
MACD(12,26) -0.001 ขาย
ADX(14) 22.626 ขาย
Williams %R -72.043 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -77.5208 ขาย
ATR(14) 0.0017 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 51.093 ซื้อ
ROC -0.172 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.0018 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

NZD/USDเวลา : 04:37:36

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 54.777 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 67.500 ซื้อ
STOCHRSI(14) 100.000 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) 0.000 ซื้อ
ADX(14) 24.058 ซื้อ
Williams %R -21.251 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 139.1050 ซื้อ
ATR(14) 0.0015 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 46.054 ขาย
ROC 0.062 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.0007 ซื้อ
ซื้อ:7 ขาย:1 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล