ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ - หุ้น ไทย

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
0.020.020.010.000.00%24.05Mไทย
0.130.140.130.000.00%5.09Mไทย
0.140.140.12+0.01+7.69%4.51Mไทย
14.6014.6014.500.000.00%1.35Mไทย
4.464.484.44-0.02-0.45%354.4Kไทย
10.7010.7010.600.000.00%55Kไทย
43.7543.7543.000.000.00%3.38Mไทย
3.103.103.04+0.040+1.31%83.6Kไทย
9.909.909.75+0.05+0.51%13.2Kไทย
4.945.154.94-0.06-1.20%655.9Kไทย
0.660.680.650.000.00%448.1Kไทย
23.7023.9023.20-0.30-1.25%477.6Kไทย
24.8024.8024.80-0.45-1.78%700ไทย
0.140.140.13+0.01+7.69%265Kไทย
0.110.110.09+0.02+22.22%24.9Mไทย
6.306.306.200.000.00%235.7Kไทย
8.408.458.15+0.15+1.82%4.75Mไทย
1.861.861.860.000.00%0ไทย
0.390.410.39-0.01-2.50%1.68Mไทย
0.080.090.08-0.01-11.11%3.1Mไทย
4.544.564.480.000.00%636.2Kไทย
1.091.121.03+0.04+3.81%1.47Mไทย
2.742.742.70+0.020+0.74%110.1Kไทย
0.030.040.030.000.00%12.03Mไทย
7.007.456.80-0.70-9.09%201.6Mไทย
1.751.801.75-0.060-3.31%345.9Kไทย
1.751.801.75-0.060-3.31%345.9Kไทย
0.690.710.69-0.01-1.43%225.7Kไทย
0.690.710.69-0.01-1.43%225.7Kไทย
32.0032.7531.50+0.25+0.79%293.6Kไทย
24.1024.6023.00+1.10+4.78%26.37Mไทย
8.808.808.60+0.05+0.57%32.4Kไทย
26.5026.7526.00+0.25+0.95%4.58Mไทย
26.7528.0026.75-1.00-3.60%576Kไทย