เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ (7UP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.70
+0.01
(+1.45%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
0.68
0.71
ช่วง 52 สัปดาห์
0.52
1.39
ปริมาณการซื้อขาย
6,802,700
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.69
เปิดตลาด
0.69
ช่วงระยะของวัน
0.68-0.71
ช่วง 52 สัปดาห์
0.52-1.39
ปริมาณการซื้อขาย
6,802,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
36,135,779
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-33.65%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
5,143,071,814
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์ เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และโทรศัพท์มือถือ กิจกรรมหลักของบริษัทได้แก่ การจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ประกอบ ทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia บริษัทฯ ยังให้บริการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บริษัทฯ ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ ซึ่งคือ ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจเติมเงินบัตรโทรศัพท์ ธุรกิจติดตั้งบริการและจัดซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนธุรกิจบริการพัฒนาและให้บริการคอมพิวเตอร์ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เทเลแม็กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็ม ช็อป โมบาย จำกัด, บริษัท เอ็ม-โซลูชัน จำกัด และบริษัท เอ็มซีด เอเชีย จำกัด

พนักงาน
0
ตลาด
ไทย