บ้านปู (BANPU)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
7.90
+0.15
(+1.94%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
7.75
8.10
ช่วง 52 สัปดาห์
7.55
13.80
ปริมาณการซื้อขาย
217,273,400
เสนอซื้อ/เสนอขาย
7.90 / 7.95
ปิดตลาดครั้งก่อน
7.75
เปิดตลาด
7.75
ช่วงระยะของวัน
7.75-8.1
ช่วง 52 สัปดาห์
7.55-13.8
ปริมาณการซื้อขาย
217,273,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
110,972,592
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-38.98%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
8,454,161,388
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ BANPU วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท บ้านปู จำกัด

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินและพลังงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แยกออกได้เป็นสองประเภทธุรกิจ อันได้แก่ ถ่านหินและพลังงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินครบวงจร ตั้งแต่การลงทุน สำรวจและพัฒนา จนถึงการผลิตทั้งถ่านหินประเภทให้ความร้อน (thermal coals) และถ่านหินโค้ก (coking coals) ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย และมองโกเลีย กิจกรรมทางธุรกิจประกอบด้วยการดำเนินงานเหมืองถ่านหินทั้งแบบเปิดหน้าเหมือง (open-pit) และเหมืองใต้ติน (underground) รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ในประเทศลาว

อุตสาหกรรม
ถ่านหิน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
5300
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน