ไทย เอ็น ดี ที (TNDTm)

ไทย
0.62
+0.01(+1.64%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  6,450,200
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.62/0.63
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.60 - 0.65
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ภาพรวมของ TNDTm

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.61
ช่วงระยะของวัน
0.6-0.65
รายรับ
239.89M
เปิดตลาด
0.6
ช่วง 52 สัปดาห์
0.59-2.04
EPS
-0.072
ปริมาณการซื้อขาย
6,450,200
มูลค่าตลาด
464.92M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.10
(5.38%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
6,402,855
อัตราส่วน P/E
-8.17
Beta
1.13
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-14.68%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
749,872,793
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
13 พ/ย/ 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ไทย เอ็น ดี ที?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด

ประวัติบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
208
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0953010Z00

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Testing: NDT) ใช้การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) และ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและการพัฒนาด้านเทคนิคในหลายอุตสาหกรรม บริการ NDT ของบริษัทฯ นั้นรวมถึงบริการทดสอบด้วยแนวทางดั้งเดิมซึ่งนำมาใช้กับถังรับแรงดันสูง หม้อต้มไอน้ำ ท่อและโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี การต่อเรือ งานนอกชายฝั่ง และอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ ลูกค้าหลักแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ โรงกลั่น โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมีและอื่น ๆ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ผู้ให้บริการงานก่อสร้างโยธา และ กลุ่มผู้รับเหมาติดตั้งท่อทั้งบนแผ่นดินใหญ่และระบบท่อใต้น้ำ รวมถึงกลุ่มผู้ให้ปฏิบัติงานซึ่งต้องมีกฎหมายควบคุมพิเศษ อาทิ ศูนย์บริการ ศูนย์การขนส่ง สถานที่เก็บกักวัตถุไวไฟ และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขายทันที