ช ทวี (CHOm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.36
+0.02
(+5.88%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.34
0.36
ช่วง 52 สัปดาห์
0.32
0.82
ปริมาณการซื้อขาย
24,215,800
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.34
เปิดตลาด
0.34
ช่วงระยะของวัน
0.34-0.36
ช่วง 52 สัปดาห์
0.32-0.82
ปริมาณการซื้อขาย
24,215,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
21,957,560
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-56.1%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,810,111,708
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว ช ทวี จำกัด

ประวัติบริษัท ช ทวี จำกัด

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการประกอบรถพ่วง รถบรรทุก ตลอดจนถึงให้บริการอุปกรณ์พิเศษ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงตู้บรรทุกพร้อมใช้งาน, รถพ่วง semi-trailer และอื่น ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึง รถพวกตามคำสั่งลูกค้า, รถพ่วง semi-trailer และยวดยานอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า ตลอดจนงานบริหารโครงการและงานบริการด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่บริษัท ช ทวี เทอร์โมเทค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาสำหรับรถบรรทุก