ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMSm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.87
-0.01(-1.14%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
0.870.87
ช่วง 52 สัปดาห์
0.632.58
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.82 / 0.87
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.88
เปิดตลาด
0.87
ช่วงระยะของวัน
0.87-0.87
ช่วง 52 สัปดาห์
0.63-2.58
ปริมาณการซื้อขาย
400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
9,015
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-56.44%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินบิทูมินัสและและซับบิทูมินัส (sub-bituminous) จากประเทศอินโดนีเซีย และจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตไทย ลูกค้าหลักของบริษัทฯ นั้นมาจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม บริษัทฯ ยังได้ประกอบธุรกิจโกดังเก็บสินค้า ซึ่งรวมถึง โกดังชัยมงคล ในสมุทรสาคร โกดังสวนส้มในสมุทรสาคร และโกดังนครหลวงในอยุธยา บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จำกัด ทำธุรกิจผลิตถ่านหินบริคเครต; บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนสินขึ้นลงเรื่อเดินสมุทรด้วยเรือลากจูง; บริษัท ยูเอ็มเอส ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางพื้นดินด้วยรถบรรทุก, และ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ท เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือ

อุตสาหกรรม
ถ่านหิน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน