รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

หุ้น ไทย - ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด

หุ้น ไทย ที่มีการซื้อขายมากที่สุดส่วนใหญ่มักกำหนดได้จากพารามิเตอร์และดัชนีตลาดหลายๆ ด้าน หุ้นผู้นำ หุ้น laggards หุุ้นที่มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น (gainers) หุ้นที่มีการซื้อขายลดลง (losers) หุ้นบวก (advancer) หุ้นลบสะสม (decliner) เป็นต้น
0.94
+0.22+30.56
7.25
+0.70+10.69
2.90
-0.12-3.97
5.80
-0.30-4.92
5.80
-0.30-4.92
7.90
-0.80-9.20
20.90
-1.60-7.11
16.30
-0.30-1.81
16.30
-0.30-1.81
9.30
-0.05-0.53
11.50
+1.60+16.16
36.00
0.000.00
36.00
0.000.00
17.10
+1.70+11.04
11.60
+1.00+9.43
57.25
0.000.00
57.25
0.000.00
23.90
-0.60-2.45
23.90
-0.60-2.45
31.75
+0.75+2.42
31.75
+0.75+2.42
23.20
-0.80-3.33
29.50
-0.50-1.67
29.50
-0.50-1.67
112.50
+1.50+1.35
112.50
+1.50+1.35
41.50
-1.75-4.05
142.50
-2.50-1.72
64.50
+0.25+0.39
64.50
+0.25+0.39
73.75
-0.50-0.67
73.75
-0.50-0.67
38.00
-0.75-1.94
38.00
-0.75-1.94
58.00
0.000.00
58.00
0.000.00
38.25
-0.75-1.92
38.25
-0.75-1.92
124.00
-0.50-0.40
124.00
-0.50-0.40
45.50
-0.75-1.62
154.00
0.000.00
154.00
0.000.00
72.75
+4.75+6.99
206.00
-3.00-1.44
206.00
-3.00-1.44
271.00
-2.00-0.73
271.00
-2.00-0.73
235.00
-3.00-1.26
235.00
-3.00-1.26
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย