ใช้งานมากที่สุด - หุ้น ไทย

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
63.5063.7562.75+0.50+0.79%25.82Mไทย
63.5063.7562.75+0.50+0.79%25.82Mไทย
131.50132.50129.50+1.00+0.77%11.54Mไทย
131.50132.50129.50+1.00+0.77%11.54Mไทย
213.00215.00211.00-1.00-0.47%6.94Mไทย
213.00215.00211.00-1.00-0.47%6.94Mไทย
7.007.456.80-0.70-9.09%201.6Mไทย
142.50143.50141.000.000.00%8.65Mไทย
142.50143.50141.000.000.00%8.65Mไทย
31.2531.5031.00-0.25-0.79%37.96Mไทย
31.2531.5031.00-0.25-0.79%37.96Mไทย
102.00102.50100.50+0.50+0.49%10.54Mไทย
102.00102.50100.50+0.50+0.49%10.54Mไทย
10.9011.0010.60+0.20+1.87%97.9Mไทย
10.9011.0010.60+0.20+1.87%97.9Mไทย
29.0029.2528.500.000.00%32.59Mไทย
29.0029.2528.500.000.00%32.59Mไทย
71.7572.5071.00+0.50+0.70%13.16Mไทย
71.7572.5071.00+0.50+0.70%13.16Mไทย
988.001,002.00984.00-6.00-0.60%837.8Kไทย
988.001,002.00984.00-6.00-0.60%837.8Kไทย
8.458.458.10+0.25+3.05%93.88Mไทย
152.00152.50150.500.000.00%4.99Mไทย
18.0018.4017.50+0.20+1.12%37.86Mไทย
68.0068.2566.25+1.75+2.64%10.01Mไทย
68.0068.2566.25+1.75+2.64%10.01Mไทย
24.1024.6023.00+1.10+4.78%26.37Mไทย
23.3023.4022.60+0.40+1.75%25.56Mไทย
47.0047.5046.00+0.75+1.62%11.87Mไทย
33.2533.5032.50+0.50+1.53%14.93Mไทย
33.2533.5032.50+0.50+1.53%14.93Mไทย
69.0069.5067.75+1.25+1.85%7.14Mไทย
51.5051.5049.75+1.25+2.49%9.42Mไทย
35.0035.5034.500.000.00%13.68Mไทย
35.0035.5034.500.000.00%13.68Mไทย
50.0050.2548.25+1.50+3.09%8.53Mไทย
44.7545.0043.00+1.50+3.47%9.34Mไทย
44.7545.0043.00+1.50+3.47%9.34Mไทย
14.3014.5014.10+0.10+0.70%29.11Mไทย
14.3014.5014.10+0.10+0.70%29.11Mไทย
76.2576.7575.50+0.25+0.33%5.17Mไทย
76.2576.7575.50+0.25+0.33%5.17Mไทย
4.224.224.10+0.12+2.93%91.46Mไทย
51.7552.2551.00+0.25+0.49%7.43Mไทย
51.7552.2551.00+0.25+0.49%7.43Mไทย
34.0034.2533.00+0.75+2.26%11.29Mไทย
45.7546.0045.00+0.75+1.67%8.26Mไทย
46.5046.7545.75+0.25+0.54%7.82Mไทย
46.5046.7545.75+0.25+0.54%7.82Mไทย
322.00323.00318.00+1.00+0.31%1.08Mไทย