รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

หุ้น ไซปรัส - ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด

หุ้น ไซปรัส ที่มีการซื้อขายมากที่สุดส่วนใหญ่มักกำหนดได้จากพารามิเตอร์และดัชนีตลาดหลายๆ ด้าน หุ้นผู้นำ หุ้น laggards หุุ้นที่มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น (gainers) หุ้นที่มีการซื้อขายลดลง (losers) หุ้นบวก (advancer) หุ้นลบสะสม (decliner) เป็นต้น
0.0020
+0.0005+33.33
0.011
-0.001-8.33
2.460
+0.060+2.50
1.0000
0.00000.00
3.5500
+0.0800+2.31
0.052
+0.004+9.47
0.0905
-0.0015-1.63
0.067
-0.002-2.90
0.029
+0.003+9.62
1.2000
0.00000.00
0.895
+0.025+2.87
0.100
0.0000.00
3.720
+0.020+0.54
1.0000
0.00000.00
0.055
+0.003+4.81
0.810
0.0000.00
1.060
0.0000.00
0.01
-0.01-27.50
0.324
-0.004-1.22
0.095
+0.006+7.34
0.274
-0.002-0.72
0.33
+0.01+3.12
0.050
-0.001-0.99
0.088
0.0000.00
0.0955
+0.0015+1.60
0.06
0.00+3.77
1.700
+0.060+3.66
0.087
+0.013+18.37
0.0240
+0.0020+9.09
3.060
0.0000.00
0.053
0.0000.00
0.153
-0.002-1.29
0.945
+0.035+3.85
0.0700
+0.0040+6.06
0.61
+0.04+7.02
0.290
+0.008+2.84
1.780
+0.030+1.71
30.00
0.000.00
0.75
0.000.00
0.680
0.0000.00
3.300
0.0000.00
1.20
-0.01-0.83
0.2400
0.00000.00
0.44
+0.01+3.30
0.400
0.0000.00
1.16
+0.06+5.45
27.40
+0.40+1.48
3.75
+0.62+19.97
19.900
+3.300+19.88
18.30
0.000.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย