รับส่วนลด 40%

หุ้น กาตาร์ - ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด

หุ้น กาตาร์ ที่มีการซื้อขายมากที่สุดส่วนใหญ่มักกำหนดได้จากพารามิเตอร์และดัชนีตลาดหลายๆ ด้าน หุ้นผู้นำ หุ้น laggards หุุ้นที่มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น (gainers) หุ้นที่มีการซื้อขายลดลง (losers) หุ้นบวก (advancer) หุ้นลบสะสม (decliner) เป็นต้น
1.890
+0.005+0.27
1.730
-0.003-0.17
4.13
+0.05+1.09
20.150
-0.010-0.05
1.27
+0.03+2.00
0.864
-0.021-2.37
2.530
+0.040+1.61
1.486
-0.014-0.93
2.870
-0.050-1.71
4.000
-0.045-1.11
15.230
+0.180+1.20
1.271
-0.015-1.17
1.040
+0.009+0.88
5.056
+0.016+0.32
0.714
-0.005-0.70
1.390
+0.070+5.30
1.980
+0.036+1.85
12.900
+0.040+0.31
11.000
-0.200-1.79
1.895
+0.010+0.53
0.667
-0.010-1.48
3.076
-0.059-1.89
0.790
-0.002-0.25
14.960
-0.250-1.64
1.650
-0.030-1.79
2.690
+0.033+1.24
1.340
-0.018-1.34
0.723
-0.004-0.55
4.626
-0.034-0.73
17.310
-0.370-2.09
3.170
-0.001-0.03
4.176
-0.034-0.81
2.849
+0.059+2.11
2.130
+0.010+0.47
3.789
+0.032+0.85
11.370
-0.210-1.81
11.410
+0.040+0.35
2.68
+0.03+1.09
9.200
+0.025+0.27
2.321
-0.012-0.51
1.64
+0.01+0.49
2.19
-0.01-0.27
4.80
+0.03+0.65
4.105
-0.016-0.39
12.960
-0.190-1.44
0.794
-0.010-1.24
0.880
+0.004+0.46
2.490
-0.009-0.36
3.95
0.00-0.05
13.870
+0.090+0.65
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย