💼 ปกป้องพอร์ตของคุณด้วยฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingPro - ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

หุ้น บาห์เรน - ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
ขาขึ้น (upside)
0.2340.2360.230-0.43%595.93K
aa.aa
0.0280.0280.028+7.69%320K
aa.aa
1.0751.0801.075-0.46%267.53K
aa.aa
0.5200.5200.5200.00%227.02K
aa.aa
0.0600.0600.0600.00%169.06K
aa.aa
0.0760.0760.076-9.52%165.19K
aa.aa
0.0420.0420.042-19.23%150K
aa.aa
0.3220.3220.322+0.62%118.66K
aa.aa
0.0600.0600.0600.00%97.71K
aa.aa
0.0800.0800.080-9.09%89.28K
aa.aa
0.1230.1260.123-3.15%78.83K
aa.aa
0.3250.3250.325-1.81%55.6K
aa.aa
0.2370.2370.2160.00%54.29K
aa.aa
0.4500.4500.4500.00%50K
aa.aa
0.1180.1180.116+2.61%40.98K
aa.aa
0.5550.5600.555-0.89%38.59K
aa.aa
0.2900.2900.2900.00%37.65K
aa.aa
2.362.362.33+1.51%33.2K
aa.aa
0.5200.5200.520+0.58%30.28K
aa.aa
0.1950.1950.1950.00%29.17K
aa.aa
0.1060.1060.106+0.95%23.6K
aa.aa
0.4000.4000.400-2.44%22.39K
aa.aa
0.3220.3220.322+0.31%20K
aa.aa
0.2700.2700.270-6.90%19.73K
aa.aa
0.3400.3400.340-1.16%15.54K
aa.aa
0.3300.3300.330+1.54%12.12K
aa.aa
0.5060.5060.5060.00%11K
aa.aa
0.2180.2180.218-0.91%8.83K
aa.aa
0.3550.3550.355+1.43%8K
aa.aa
0.2550.2550.255+3.24%7K
aa.aa
1.1001.1001.1000.00%6.19K
aa.aa
1.181.181.180.00%5.72K
aa.aa
0.4900.4900.490-5.77%5K
aa.aa
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย