หุ้น แคนาดา - ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด

หุ้น แคนาดา ที่มีการซื้อขายมากที่สุดส่วนใหญ่มักกำหนดได้จากพารามิเตอร์และดัชนีตลาดหลายๆ ด้าน หุ้นผู้นำ หุ้น laggards หุุ้นที่มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น (gainers) หุ้นที่มีการซื้อขายลดลง (losers) หุ้นบวก (advancer) หุ้นลบสะสม (decliner) เป็นต้น
84.00
+0.73+0.88
3.26
+0.34+11.64
4.44
+0.11+2.42
45.42
+0.25+0.55
3.75
+0.05+1.35
7.79
-0.13-1.64
21.89
+0.08+0.37
41.69
+0.57+1.39
23.03
-0.39-1.67
8.57
+0.66+8.34
13.60
+0.79+6.17
58.36
+0.40+0.69
9.19
+0.19+2.11
25.15
-0.22-0.88
60.71
+0.57+0.95
27.09
+0.07+0.26
84.34
+1.08+1.30
12.65
-0.05-0.39
25.16
-0.22-0.88
118.00
+1.00+0.85
24.02
+0.39+1.65
18.86
-0.04-0.21
81.22
+0.54+0.67
55.18
-0.24-0.43
47.30
0.000.00
31.26
+1.03+3.41
98.57
+0.78+0.80
52.21
+1.57+3.10
70.78
-0.62-0.87
74.29
+1.54+2.12
124.87
+0.61+0.49
61.40
-0.51-0.82
51.83
+0.09+0.17
61.21
+1.06+1.76
61.40
-0.50-0.81
106.20
+0.68+0.64
95.05
+0.97+1.03
55.18
-0.37-0.67
52.37
+1.78+3.52
62.74
+0.68+1.10
76.88
-0.13-0.17
69.76
+0.40+0.58
124.03
+0.65+0.53
100.59
+0.95+0.95
161.78
+0.91+0.57
3,272.79
+21.23+0.65
81.38
+1.78+2.24
145.74
-0.32-0.22
55.17
-0.25-0.45
1,228.35
+3.23+0.26