หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น แคนาดา

ศึกษาหุ้น แคนาดา ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
0.01
-0.01-33.33
0.01
-0.01-50.00
0.01
-0.01-40.00
0.05
-0.02-25.00
0.02
-0.02-50.00
0.01
-0.01-33.33
0.03
-0.01-28.57
0.01
-0.01-50.00
0.02
-0.01-25.00
0.01
-0.01-33.33
0.02
-0.01-25.00
0.02
-0.01-25.00
0.01
-0.01-50.00
0.01
-0.01-33.33
0.01
-0.01-33.33
0.02
-0.01-42.86
0.03
-0.01-33.33
0.04
-0.02-33.33
0.01
-0.01-33.33
0.02
-0.02-50.00
0.27
-0.15-36.90
0.06
-0.03-29.41
0.12
-0.04-26.47
0.02
-0.01-25.00
0.02
-0.01-33.33
0.03
-0.03-50.00
0.03
-0.01-33.33
0.02
-0.01-33.33
0.01
-0.01-50.00
0.03
-0.01-25.00
0.02
-0.01-25.00
0.36
-0.14-28.00
0.01
-0.01-33.33
0.07
-0.03-30.00
0.02
-0.02-42.86
0.02
-0.01-25.00
0.01
-0.01-33.33
0.01
-0.01-50.00
0.07
-0.04-33.33
0.02
-0.01-25.00
0.10
-0.15-60.00
0.01
-0.01-50.00
0.02
-0.01-25.00
0.06
-0.08-57.14
0.03
-0.01-28.57
0.03
-0.01-28.57
0.01
-0.01-33.33
0.04
-0.03-41.67
0.01
-0.01-33.33
0.03
-0.01-28.57