รับส่วนลด 40%

หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น ฝรั่งเศส

ศึกษาหุ้น ฝรั่งเศส ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
0.0004
-0.0001-20.00
0.0041
-0.0006-12.77
10.71
-0.70-6.12
3.99
-2.80-41.27
10.25
-3.04-22.87
0.0043
-0.0007-14.00
0.52
-0.04-7.12
4.82
-0.19-3.79
0.508
-0.052-9.29
0.0440
-0.0038-7.95
2.63
-0.23-8.06
2.2000
-0.1600-6.78
0.0082
-0.0006-6.82
0.1175
-0.0070-5.62
0.2600
-0.0220-7.80
3.48
-0.20-5.43
1.37
-0.09-5.91
2.79
-0.26-8.52
8.73
-0.58-6.23
0.53
-0.18-25.84
3.655
-0.230-5.92
0.371
-0.069-15.68
3.90
-0.28-6.70
2.500
-0.360-12.59
1.24
-0.10-7.45
0.12
-0.01-7.69
0.67
-0.13-16.25
17.10
-2.02-10.56
0.0045
-0.0005-10.00
3.30
-0.20-5.71
0.68
-0.05-6.85
15.85
-2.05-11.45
8.44
-0.62-6.84
3.1405
-0.2095-6.25
25.10
-1.50-5.64
0.5850
-0.1050-15.22
10.60
-0.90-7.83
3.96
-0.54-12.00
0.1950
-0.0410-17.37
1.3000
-0.1400-9.72
1.622
-0.136-7.74
0.530
-0.035-6.19
4.82
-0.28-5.49
26.90
-2.10-7.24
3.86
-0.34-8.10
6.84
-0.48-6.56
5.25
-0.30-5.41
110.00
-7.00-5.98
188.00
-25.00-11.74
3.20
-0.30-8.57
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย