รับส่วนลด 40%

หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น ตุรกี

ศึกษาหุ้น ตุรกี ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
45.740
-1.160-2.47
14.46
-0.54-3.60
59.30
-1.60-2.63
7.10
-0.16-2.20
3.310
-0.090-2.65
15.52
-0.45-2.82
43.30
-0.74-1.68
2.900
-0.160-5.23
3.150
-0.140-4.26
7.940
-0.190-2.34
9.310
-0.310-3.22
118.80
-13.20-10.00
74.20
-2.50-3.26
147.600
-4.400-2.89
16.41
-0.59-3.47
16.000
-0.750-4.48
38.40
-1.00-2.54
13.880
-0.330-2.32
91.10
-2.60-2.77
107.700
-4.500-4.01
106.30
-3.20-2.92
173.50
-3.90-2.20
43.800
-1.060-2.36
54.00
-1.40-2.53
51.550
-1.400-2.64
393.50
-22.25-5.35
366.00
-26.75-6.81
1,009.00
-25.00-2.42
175.30
-7.70-4.21
42.00
-0.98-2.28
376.000
-17.750-4.51
83.80
-3.40-3.90
45.220
-1.220-2.63
216.600
-8.500-3.78
48.64
-1.06-2.13
108.40
-4.00-3.56
1,297.00
-48.00-3.57
82.80
-1.00-1.19
195.600
-6.600-3.26
498.75
-10.75-2.11
22.62
-0.98-4.15
35.480
-1.500-4.06
361.75
-12.00-3.21
280.750
-6.000-2.09
11.370
-1.260-9.98
23.160
-0.520-2.20
82.200
-5.300-6.06
168.500
-4.500-2.60
480.25
-11.25-2.29
15.4235
-0.4421-2.79
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย