รับส่วนลด 40%

หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น สเปน

ศึกษาหุ้น สเปน ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
0.0054
-0.0002-3.57
1.770
-0.016-0.90
11.000
-0.655-5.62
0.947
-0.017-1.76
9.210
-0.110-1.18
11.438
-0.168-1.45
0.7250
-0.0210-2.82
54.920
-3.760-6.41
2.740
-0.220-7.43
0.3770
-0.0320-7.82
2.97
-0.09-2.82
7.730
-0.130-1.65
6.580
-0.130-1.94
3.305
-0.205-5.84
0.9100
-0.0160-1.73
0.381
-0.007-1.80
7.990
-0.420-4.99
1.29
-0.03-2.27
8.055
-0.100-1.23
0.790
-0.060-7.06
6.685
-0.185-2.69
8.165
-0.283-3.35
5.92
-0.67-10.17
7.870
-0.232-2.86
24.880
-0.560-2.20
18.300
-0.200-1.08
1.8400
-0.0600-3.16
25.600
-0.080-0.31
32.850
-0.550-1.65
4.320
-0.180-4.00
1.890
-0.030-1.56
4.00
-0.05-1.23
2.32
-0.04-1.69
3.05
-0.05-1.61
3.62
-0.08-2.16
4.520
-0.115-2.48
2.48
-0.04-1.59
0.70
-0.03-4.08
12.630
-0.160-1.25
1.910
-0.060-3.05
10.150
-0.200-1.93
47.625
-0.725-1.50
6.90
-0.20-2.82
0.6900
-0.0100-1.43
0.311
-0.007-2.20
5.90
-0.10-1.67
63.50
-1.20-1.85
64.000
-1.000-1.54
8.950
-0.100-1.10
3.860
-0.040-1.03
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย