รับส่วนลด 40%

หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น ไต้หวัน

ศึกษาหุ้น ไต้หวัน ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
67.50
-2.20-3.16
258.00
-10.00-3.73
95.20
-2.80-2.86
240.00
-14.50-5.70
30.75
-1.25-3.91
4.42
-0.16-3.49
153.00
-5.00-3.16
23.50
-0.80-3.29
36.50
-1.05-2.80
62.60
-1.80-2.79
301.00
-10.00-3.22
61.90
-1.60-2.52
19.60
-0.55-2.73
9.55
-0.29-2.95
22.95
-1.00-4.18
24.60
-0.70-2.77
30.00
-1.50-4.76
27.05
-2.80-9.38
6.95
-0.25-3.47
9.60
-0.23-2.34
51.00
-2.10-3.95
23.30
-0.70-2.92
110.50
-3.50-3.07
99.30
-6.70-6.32
148.50
-4.50-2.94
1,015.00
-45.00-4.25
38.15
-1.15-2.93
118.00
-4.00-3.28
88.80
-4.20-4.52
6.66
-0.74-10.00
65.00
-2.20-3.27
17.80
-0.85-4.56
24.40
-1.00-3.94
2.85
-0.22-7.17
148.00
-4.00-2.63
58.90
-3.60-5.76
84.20
-4.50-5.07
104.50
-4.50-4.13
131.00
-4.50-3.32
102.50
-9.50-8.48
21.60
-0.70-3.14
34.00
-0.90-2.58
30.80
-0.75-2.38
4.64
-0.51-9.90
28.70
-0.95-3.20
28.50
-1.30-4.36
11.00
-0.50-4.35
35.95
-1.15-3.10
11.35
-0.70-5.81
27.95
-1.00-3.45
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย