หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ศึกษาหุ้น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
0.360.430.35-0.05-12.20%163.75M
0.040.040.03-0.01-23.91%31.45M
0.120.150.10-0.02-14.71%28.26M
0.020.020.02-0.00-13.64%19.81M
0.220.240.22-0.03-11.24%17.96M
0.260.400.26-0.07-20.00%16.43M
0.030.040.030.00-10.53%7.01M
0.040.050.04-0.01-11.63%6.11M
6.237.556.20-1.32-17.48%5.58M
0.040.050.04-0.01-20.83%3.48M
0.060.070.06-0.03-29.41%2.73M
0.160.170.16-0.04-19.07%2.53M
0.700.770.70-0.09-11.39%2.02M
0.030.030.03-0.01-13.51%960K
0.040.040.04-0.01-12.77%940K
6.837.706.70-0.87-11.30%875.44K
0.020.020.02-0.00-12.00%870K
0.090.100.09-0.01-10.68%664K
0.050.060.05-0.01-12.07%644K
0.090.120.09-0.01-12.24%588K
0.570.580.53-0.07-10.94%531.58K
0.180.210.17-0.05-20.70%360K
0.080.080.08-0.01-11.11%356.98K
0.050.060.05-0.01-13.79%324K
0.040.050.04-0.01-12.00%255K
2.882.972.51-0.32-10.00%186.8K
0.140.160.14-0.02-12.42%180K
0.480.490.46-0.13-20.83%160K
0.200.220.20-0.04-16.80%155K
0.030.030.03-0.01-25.00%136K
0.090.110.09-0.02-17.27%132K
0.110.110.10-0.02-12.00%105K
0.570.600.57-0.07-10.94%68K
0.020.020.02-0.00-13.64%65K
0.340.350.30-0.04-10.67%64K
0.050.050.05-0.01-10.00%50.38K
27.3030.6027.30-3.60-11.65%41.8K
0.040.040.04-0.01-10.87%40K
0.070.080.07-0.01-10.00%40K
0.320.330.32-0.06-15.79%20K
0.280.280.28-0.04-12.50%20K
0.050.050.05-0.01-14.55%16K
0.120.120.12-0.02-11.76%15K
0.610.610.60-0.08-11.59%14K
0.140.140.14-0.02-12.27%11K
0.060.060.06-0.01-14.71%10K
0.090.100.09-0.01-10.78%6K
0.220.260.22-0.09-27.87%4.4K
0.230.230.23-0.04-13.70%2K
0.950.950.95-0.18-15.93%1K