ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันที รับส่วนลด 40%

แผนที่ความร้อนสกุลเงิน

แผนที่ความร้อนสำหรับสกุลเงินระยะ 30 นาที
ข้อมูลได้อัพเดทเมื่อ Feb 26 ที่ 20:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

แผนที่ความร้อนสำหรับสกุลเงินระยะ 1 ชั่วโมง
ข้อมูลได้อัพเดทเมื่อ Feb 26 ที่ 20:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

แผนที่ความร้อนสำหรับสกุลเงินระยะ 5 ชั่วโมง
ข้อมูลได้อัพเดทเมื่อ Feb 26 ที่ 20:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

แผนที่ความร้อนสำหรับสกุลเงินรายวัน
ข้อมูลได้อัพเดทเมื่อ Feb 26 ที่ 20:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
คำอธิบาย:
คู่สกุลเงินอยู่เหนือราคาสูงสุดของแท่งเทียนแท่งก่อน
ค่าสกุลเงินอยู่เหนือราคาปิดของแท่งเทียนแท่งก่อนแต่ต่ำกว่าราคาสูงสุด
คู่สกุลเงินอยู่ในลักษณะขนานคงที่
คู่สกุลเงินอยู่ใต้ราคาปิดของแท่งเทียนแท่งก่อนแต่อยู่เหนือราคาต่ำสุด
คู่สกุลเงินอยู่ใต้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งก่อน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล