ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่นักลงทุนหลายพันคนต่างไว้วางใจ เริ่มต้นเลย

เครื่องมือฟอเร็กซ์การเทรด

แผนที่ความร้อนสกุลเงิน

แผนทีความร้อนสกุลเงินเป็นชุดตารางข้อมูลที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของคู่สกุลเงินหลักๆ ในลักษณะเปรียบเทียบกัน โดยแผนที่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดฟอเร็กซ์ในกรอบเวลาต่างๆ

เครื่องคำนวนความผันผวนสกุลเงิน

เครื่องมือความผันผวนของตลาดฟอเร็กซ์ (Forex Volatility) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนแบบรายวันสำหรับคู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินที่ไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐ (cross) และ คู่สกุลเงินแปลกใหม่ (exotic) การคำนวณยึดหลักตาม pip ในแต่ละวันและค่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลงตามกรอบเวลาที่ได้เลือกไว้ คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาโดยการป้อนจำนวนสัปดาห์

เครื่องคำนวณความสัมพันธ์สกุลเงิน

เครื่องมือ Forex Correlation ของเราจะแสดงสหสัมพันธ์สำหรับคู่สกุลเงินหลัก,คู่สกุลเงินแปลกใหม่ (exotic) และคู่สกุลเงินที่ไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐ (cross) คุณอาจใช้เมนูย่อยให้เลือกคู่สกุลเงินหลัก กรอบเวลา และจำนวนระยะเวลา

สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล