ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ - หุ้น ไทย

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
22.7022.8022.40+0.30+1.34%6.5Mไทย
39.5039.5038.25+0.25+0.64%9.29Mไทย
34.0035.0033.500.000.00%1.14Mไทย
43.5044.2541.75+2.00+4.82%121.4Kไทย
16.8018.9016.60-0.80-4.55%8.92Mไทย
45.2545.5044.50+0.75+1.69%4.88Mไทย
4.264.304.24+0.02+0.47%58.28Mไทย
8.408.407.80+0.60+7.69%31.8Kไทย
39.5039.5038.25+0.25+0.64%9.29Mไทย
29.0029.5028.75-0.25-0.85%2.7Mไทย
14.4014.5014.00+0.20+1.41%3.51Mไทย
11.0011.1011.000.000.00%840Kไทย
0.890.890.89+0.07+8.54%70ไทย