ธนาคารกรุงไทย (TENCENT80x)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
16.20
+0.10
(+0.62%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
16.10
16.40
ช่วง 52 สัปดาห์
9.80
18.30
ปริมาณการซื้อขาย
151,711
ปิดตลาดครั้งก่อน
16.1
เปิดตลาด
16.1
ช่วงระยะของวัน
16.1-16.4
ช่วง 52 สัปดาห์
9.8-18.3
ปริมาณการซื้อขาย
151,711
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
283,557
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
13,976,061,250
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว ธนาคารกรุงไทย จำกัด

บทวิเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

ประวัติบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารทั่วประเทศ และเมืองสำคัญอื่น ๆ ทั่วโลก บริษัทฯ ดำเนินงานในสามประเภทธุรกิจ อันได้แก่ ประเภทธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมถึงให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคล อาทิ เงินฝาก เงินกู้ การจ่ายค่าสินค้าและบริการ และขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ในส่วนประเภทธุรกิจให้บริการลูกค้ารายใหญ่ (wholesale banking) ที่จะมอบข้อเสนอทางการเงินและบริการทางการเงินที่ครบถ้วนให้แก่ลุกค้าองค์กร และประเภทธุรกิจด้านการจำหน่ายพันธบัตรและการลงทุน ซึ่งทางธนาคารจะมุ่งเน้นที่การควบคุมโครงสร้างทางการเงินของธนาคาร ทำกำไรจากการลงทุนในหุ้นของธนาคาร บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กำไรจากธุรกิจระหว่างประเทศและส่วนเกินเงินสดสำรอง ตลอดจนดูแลสาขาของธนาคารและบริษัทในต่างประเทศที่ธนาคารได้ไปลงทุนไว้

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
20971
ตลาด
ไทย