ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingProรับส่วนลด

ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ - หุ้น เม็กซิโก

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
ขาขึ้น (upside)
6.5006.5006.5000.00%19.76K
xx.xx
39.00039.00039.0000.00%0
xx.xx
8.8708.8708.8700.00%0
xx.xx
1,517.001,517.001,517.000.00%0
xx.xx
5,680.855,680.855,680.850.00%0
xx.xx
3,015.003,061.793,015.000.00%0
xx.xx
305.58305.58305.58+0.06%0
xx.xx
300.61300.61300.61+0.06%0
xx.xx
19.411919.411919.41190.00%0
xx.xx
8.64038.64038.64030.00%0
xx.xx
12.535012.535012.53500.00%0
xx.xx
33.50033.50033.5000.00%0
xx.xx
14,617.6914,617.6914,617.690.00%0
xx.xx
3,945.653,945.653,920.000.00%0
xx.xx
850.00850.00850.000.00%0
xx.xx
1,291.511,298.001,291.510.00%0
xx.xx
2,697.732,697.732,697.730.00%0
xx.xx
1,360.001,360.001,360.000.00%0
xx.xx
3,808.903,808.903,808.900.00%0
xx.xx
2,537.8902,537.8902,530.4000.00%0
xx.xx
2,726.0002,726.0002,726.0000.00%0
xx.xx
2,490.8102,490.8102,490.8100.00%0
xx.xx
11,427.52011,427.52011,387.1200.00%0
xx.xx
5,345.3705,345.3705,172.1800.00%0
xx.xx
7,990.0007,995.9007,990.0000.00%0
xx.xx
6,153.8906,153.8906,146.1600.00%0
xx.xx
31.5031.5031.500.00%0
xx.xx
0.500.500.500.00%0
xx.xx
2,520.002,530.002,525.400.00%0
xx.xx
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย