วันทูวัน คอนแทคส์ (OTOm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.13
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
1.12
1.15
ช่วง 52 สัปดาห์
1.12
24.40
ปริมาณการซื้อขาย
2,631,000
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.13 / 1.14
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.13
เปิดตลาด
1.15
ช่วงระยะของวัน
1.12-1.15
ช่วง 52 สัปดาห์
1.12-24.4
ปริมาณการซื้อขาย
2,631,000
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
16,038,627
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-91.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
793,236,509
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ OTOm วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (customer contact center) อย่างครบวงจร บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่ ให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และบำรุงรักษาระบบ ซึ่งประกอบด้วยบริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์, บริการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และบริการจัดหาอุปกรณ์ (facility) ให้กับศูนย์บริการลูกค้า ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาวางระบบ Contact Center แบบครบวงจร (Turnkey Total Solutions) สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน