อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
32.75
+0.75
(+2.34%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
32.00
33.00
ช่วง 52 สัปดาห์
31.00
52.75
ปริมาณการซื้อขาย
9,176,600
เสนอซื้อ/เสนอขาย
32.50 / 32.75
ปิดตลาดครั้งก่อน
32
เปิดตลาด
32
ช่วงระยะของวัน
32-33
ช่วง 52 สัปดาห์
31-52.75
ปริมาณการซื้อขาย
9,176,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
14,518,400
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-34.17%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
5,614,551,908
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด

บทวิเคราะห์ อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด

ประวัติบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งในประเทศไทย มีการลงทุนในหลายบริษัทในประเทศและต่างประเทศ โดยครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายกันไป ได้แก่ การผลิตและขายผลิตภัณฑ์ PET ซึ่งใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มและให้ห่อหุ้มอาหาร ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นไยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ซึ่งใช้สำหรับสิ่งทอและนำไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายกรด กรดเทเรฟทาลิก (PTA) ซึ่งเป็นผงสีขาวที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ทีพีพี ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ จำกัด, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ โกลบอล เซอร์วิส จำกัด, IVL Belgium N.V., บริษัท อินโดรามา มอริเชียส จำกัด

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
22027
ตลาด
ไทย