โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
13.80
+0.10
(+0.73%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
13.60
13.90
ช่วง 52 สัปดาห์
12.40
15.90
ปริมาณการซื้อขาย
16,963,000
เสนอซื้อ/เสนอขาย
13.80 / 13.90
ปิดตลาดครั้งก่อน
13.7
เปิดตลาด
13.8
ช่วงระยะของวัน
13.6-13.9
ช่วง 52 สัปดาห์
12.4-15.9
ปริมาณการซื้อขาย
16,963,000
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
24,260,151
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-2.13%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
13,151,198,025
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บทวิเคราะห์ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประวัติบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าปรับปรุงบ้าน ภายใต้ชื่อ โฮมโปร กิจกรรมหลักของบริษัทได้แก่ การขายสินค้าและให้บริการ เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งใหม่ ปรับปรุง พัฒนา อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัย โดยจำหน่ายผ่านศูนย์การค้าของตนเอง ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เครื่องครัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ ของตกแต่งห้องนอนและภายในบ้าน ตลอดจนกระทั่งบริการติดตั้งและซ่อมแซม บริษัทฯ ยังมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับผู้เช่าที่เป็นร้านค้าปลีกเฉพาะในบางสาขา บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด, Home Product Center (Malaysia) Sendirian Berhad, บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด