กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPFu)

ไทย
1.95
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.95/2.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  1.95 - 2.00
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ภาพรวมของ URBNPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.96
ช่วงระยะของวัน
1.95-2
รายรับ
38.46M
เปิดตลาด
2
ช่วง 52 สัปดาห์
1.95-2.96
EPS
-0.139
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
140.4M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,055
อัตราส่วน P/E
-14.03
Beta
0.275
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-24.42%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
72,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
07 ก/พ/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0956010001

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ โครงการฯ ระดมทุนจากสาธารณะและนักลงทุนทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เงินทุนที่ได้มาไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไป กองทุนฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินโดยต้องได้ได้รับโอนสิทธิ์เพื่อขอรับอนุญาตก่อสร้าง กองทุนฯ บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยมีธนาคารซิตี้แบงค์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ กองทุนฯ ยังได้ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว เพื่อเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดิน ห้องพักในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการที่พักอาศัย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนที่ดินที่เช่า ซึ่งใช้ในโครงการเออร์บานาหลังสวน

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
 • SAYYAN​KHONKHAENG​
  0