กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPFu)

ไทย
2.60
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.46/2.62
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.46 - 2.60
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0956010001

ภาพรวมของ URBNPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.44
ช่วงระยะของวัน
2.46-2.6
รายรับ
38.4M
เปิดตลาด
2.56
ช่วง 52 สัปดาห์
2.08-3
EPS
-0.05
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
187.2M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,688
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.34
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-12.75%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
72,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
08 ก.พ. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ โครงการฯ ระดมทุนจากสาธารณะและนักลงทุนทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เงินทุนที่ได้มาไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไป กองทุนฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินโดยต้องได้ได้รับโอนสิทธิ์เพื่อขอรับอนุญาตก่อสร้าง กองทุนฯ บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยมีธนาคารซิตี้แบงค์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ กองทุนฯ ยังได้ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว เพื่อเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดิน ห้องพักในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการที่พักอาศัย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนที่ดินที่เช่า ซึ่งใช้ในโครงการเออร์บานาหลังสวน

อ่านเพิ่มเติม

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อขายขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อทันทีซื้อถือหุ้นไว้ขาย
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อถือหุ้นไว้ขายทันที
 • SAYYAN​KHONKHAENG​
  0
  การปฏิเสธความรับผิด:Fusion Media ต้องการให้คุณระลึกไว้ว่าข้อมูลที่มีในเว็บนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงเสมอไป สำหรับการลงทุนแบบ CFD (หุ้น, ดัชนี, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เงินดิจิตอลและราคาในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมดไม่ได้รับข้อมูลโดยจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ๆ แต่เป็นข้อมูลที่ได้จาก market makers ต่าง ๆ และดังนั้นราคาอาจไม่เที่ยงตรงและอาจต่างจากราคาตลาดแท้จริงซึ่งหมายความว่าราคานั้นอาจจะเป็นแค่ค่าชี้แสดงและไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเทรด ดังนั้นบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการขาดทุนในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณอันป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้
  Fusion Media หรือใครคนใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบในการขาดทุนหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ที่รวมถึงข้อมูล การเสนอซื้อเสนอขาย กราฟ และ สัญญาณการซื้อ/ขาย โปรดตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนเกี่ยวกับการเทรดในตลาดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
  เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย