กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPFu)

ไทย
2.34
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  1,000
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.28/2.34
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.34 - 2.34
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0956010001

ภาพรวมของ URBNPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.34
ช่วงระยะของวัน
2.34-2.34
รายรับ
38.4M
เปิดตลาด
2.34
ช่วง 52 สัปดาห์
2.14-2.96
EPS
-0.07
ปริมาณการซื้อขาย
1,000
มูลค่าตลาด
168.48M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,097
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.34
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-10.69%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
72,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
30 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กองทุนอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ โครงการฯ ระดมทุนจากสาธารณะและนักลงทุนทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เงินทุนที่ได้มาไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไป กองทุนฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินโดยต้องได้ได้รับโอนสิทธิ์เพื่อขอรับอนุญาตก่อสร้าง กองทุนฯ บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยมีธนาคารซิตี้แบงค์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ กองทุนฯ ยังได้ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว เพื่อเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดิน ห้องพักในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการที่พักอาศัย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนที่ดินที่เช่า ซึ่งใช้ในโครงการเออร์บานาหลังสวน

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
 • SAYYAN​KHONKHAENG​
  0