ไทยออยล์ (TOP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
49.00
-0.75(-1.51%)
ข้อมูลล่าช้า
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
48.7550.00
ช่วง 52 สัปดาห์
42.2560.25
เสนอซื้อ/เสนอขาย
49.00 / 49.25
ปิดตลาดครั้งก่อน
49.75
เปิดตลาด
49.75
ช่วงระยะของวัน
48.75-50
ช่วง 52 สัปดาห์
42.25-60.25
ปริมาณการซื้อขาย
7,604,500
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
14,238,673
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.13%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

  • ไทยออยล์ กำไร Q2 สูงกว่าคาด ส่วนรายได้ต่ำกว่าคาด
    • โดยInvesting.com
  • ไทยออยล์ กำไร Q1 สูงกว่าคาด ส่วนรายได้ต่ำกว่าคาด
    • โดยInvesting.com
  • ไทยออยล์ กำไรและรายได้สูงกว่าคาดใน Q4
    • โดยInvesting.com

ประวัติบริษัท ไทยออยล์ จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและเป็นผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯ บริษัทฯ ประกอบกิจการในแปดประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามัน อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน คีโรซีน น้ำมันเตา และแก๊สปิโตรเลียม (LPG) ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเครื่อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นน้ำมันน้ำมันดิบลำดับส่วน ได้แก่ บิทูเมนหรือยางมะตอย (asphalt) น้ำมันยาง (aromatic extract) น้ำมันยางสะอาดที่เรียกว่า TDAE (Treated Distillate Aromatics Extract) และ แว๊กซ์พาราฟิน (slack wax) ธุรกิจปิโตรเคมิคอล อาทิ พาราไซลีน เบนซีน โทลูอีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชั่น โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-Generation Power Plant) ธุรกิจบริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยทางทะเล และธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมภายในประเทศ ผ่านระบบท่อแบบผลิตภัณฑ์รวม (muti-product) ธุรกิจผลิตภัณฑ์โซลเวนท์และเคมิภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ไฮโดรคารบอนโซลเวนท์และเคมิคอลโซลเวนท์ และธุรกิจโรงงานผลิตเอธานอล และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงาน

อุตสาหกรรม
แก๊สและน้ำมัน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
1201
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน