รับส่วนลด 40%

หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น นิวซีแลนด์

ศึกษาหุ้น นิวซีแลนด์ ที่มีการซื้อขายลดลง (losers) มากที่สุดของตลาดการเงิน Investing.com ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ แผนภูมิย้อนหลัง ข่าวสารและบทวิเคราะห์
1.165
-0.035-2.92
8.10
-0.07-0.86
5.07
-0.06-1.17
1.330
-0.050-3.62
6.68
-0.26-3.75
0.845
-0.005-0.59
24.50
-0.60-2.39
10.31
-0.04-0.39
1.110
-0.005-0.45
2.7700
-0.0100-0.36
1.460
-0.010-0.68
1.070
-0.030-2.73
0.0860
-0.0020-2.27
2.240
-0.030-1.32
0.7300
-0.0300-3.95
2.120
-0.010-0.47
0.14
-0.01-4.83
1.1000
-0.0300-2.65
0.290
-0.005-1.69
0.0630
-0.0010-1.56
2.290
-0.340-12.93
67.76
-0.49-0.72
4.300
-0.100-2.27
1.61
-0.04-2.42
3.30
-0.10-2.94
4.04
-0.08-1.94
88.30
-1.70-1.89
0.7900
-0.0200-2.47
0.09
-0.01-5.56
64.00
-1.00-1.54
1.76
-0.01-0.56
0.80
-0.04-4.76
0.2300
-0.0100-4.17
3.30
-0.09-2.65
2.44
-0.06-2.40
0.14
0.00-1.41
4.60
-0.09-1.92
1.040
-0.060-5.45
0.1600
-0.0020-1.23
0.46
-0.01-1.09
0.4800
-0.0050-1.03
0.0520
-0.0010-1.89
1.100
-0.010-0.90
2.350
-0.040-1.67
2.47
-0.01-0.40
6.28
-0.13-2.03
0.2450
-0.0050-2.00
6.45
-0.09-1.38
8.46
-0.04-0.47
0.21
-0.01-2.27
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย