😎 มหกรรมลดราคา Summer Sale Exclusive - ลดสูงสุดถึง 50% สำหรับฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingProรับส่วนลด

หุ้นกลุ่ม Top Gainers - หุ้น แคนาดา

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
ขาขึ้น (upside)
0.0800.0900.070+45.45%2.03M
aa.aa
0.04000.04000.0300+33.33%1.32M
aa.aa
0.31500.35000.2400+36.96%1.24M
aa.aa
0.020.030.02+33.33%1.09M
aa.aa
0.01500.01500.0100+50.00%710.91K
aa.aa
0.100.110.08+26.67%507K
aa.aa
0.120.130.10+31.58%465.92K
aa.aa
0.0150.0150.010+50.00%460K
aa.aa
0.02000.02000.0200+33.33%400K
aa.aa
0.02500.02500.0250+25.00%344K
aa.aa
0.020.020.02+33.33%312K
aa.aa
0.01500.01500.0100+50.00%300K
aa.aa
0.0500.0500.040+25.00%287K
aa.aa
0.080.080.05+33.33%232.46K
aa.aa
0.050.050.05+25.00%221.04K
aa.aa
0.07500.07500.0300+200.00%137K
aa.aa
0.0100.0100.010+100.00%135K
aa.aa
0.050.050.05+25.00%129K
aa.aa
0.020.020.02+100.00%110K
aa.aa
0.0250.0250.020+25.00%106.4K
aa.aa
0.040.040.04+40.00%102.99K
aa.aa
0.010.020.02+50.00%100K
aa.aa
0.010.020.01+50.00%89.5K
aa.aa
0.0200.0200.020+33.33%84K
aa.aa
0.080.090.07+45.45%77K
aa.aa
0.0150.0150.015+50.00%55K
aa.aa
0.19000.21500.1400+58.33%54.5K
aa.aa
0.3150.3300.250+36.96%54K
aa.aa
0.190.190.15+26.67%45.08K
aa.aa
0.040.050.04+28.57%44K
aa.aa
0.0200.0200.020+33.33%43.5K
aa.aa
0.06500.06500.0600+30.00%29.68K
aa.aa
0.02000.02000.0200+33.33%25.96K
aa.aa
0.01500.01500.0150+50.00%22K
aa.aa
0.040.040.03+60.00%13.26K
aa.aa
0.0600.0600.060+50.00%12K
aa.aa
0.1050.1050.065+50.00%10.4K
aa.aa
0.03500.03500.0350+75.00%10K
aa.aa
0.01500.01500.0150+50.00%10K
aa.aa
0.090.090.09+50.00%7K
aa.aa
0.1700.1750.140+30.77%6.5K
aa.aa
0.050.050.05+42.86%6K
aa.aa
0.01000.01000.0100+100.00%4K
aa.aa
0.010.020.02+50.00%4K
aa.aa
0.02000.02000.0200+33.33%3K
aa.aa
0.07500.07500.0750+36.36%2K
aa.aa
0.05000.05000.0500+66.67%1.99K
aa.aa
0.02000.02000.0200+33.33%1.3K
aa.aa
0.180.190.19+37.04%500
aa.aa
0.0150.0150.015+50.00%1
aa.aa
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย