ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingProรับส่วนลด

หุ้น รัสเซีย - ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
ขาขึ้น (upside)
62.8262.8459.520.00%0
xx.xx
1,836.401,848.801,812.000.00%0
xx.xx
73.8774.7173.430.00%0
xx.xx
62.8262.8459.520.00%0
xx.xx
68.01068.28067.4650.00%0
xx.xx
2,798.02,847.52,750.00.00%0
xx.xx
140.3141.6138.30.00%0
xx.xx
0.10750.10870.10300.00%0
xx.xx
29.12529.52528.7000.00%0
xx.xx
240.10240.87233.210.00%0
xx.xx
0.10750.10870.10300.00%0
xx.xx
695.30699.90671.000.00%0
xx.xx
2,906.002,949.002,887.000.00%0
xx.xx
115.14116.00110.000.00%0
xx.xx
140.3141.6138.30.00%0
xx.xx
68.01068.28067.4650.00%0
xx.xx
44.11044.38543.1150.00%0
xx.xx
140.3141.6138.30.00%0
xx.xx
1,6421,6551,6230.00%0
xx.xx
554.80561.40544.400.00%0
xx.xx
7,368.07,403.57,181.50.00%0
xx.xx
115.14116.00110.000.00%0
xx.xx
695.30699.90671.000.00%0
xx.xx
7.0307.0306.8560.00%0
xx.xx
115.14116.00110.000.00%0
xx.xx
0.0201200.0203400.0199050.00%0
xx.xx
5,020.005,309.004,986.000.00%0
xx.xx
55.8556.2954.680.00%0
xx.xx
7,368.07,403.57,181.50.00%0
xx.xx
1,6421,6551,6230.00%0
xx.xx
1,403.001,412.801,386.800.00%0
xx.xx
7,368.07,403.57,181.50.00%0
xx.xx
682.40684.50659.900.00%0
xx.xx
705.20718.65679.400.00%0
xx.xx
6,620.06,670.06,460.00.00%0
xx.xx
55.8556.2954.680.00%0
xx.xx
0.0201200.0203400.0199050.00%0
xx.xx
2,798.02,847.52,750.00.00%0
xx.xx
55.8556.2954.680.00%0
xx.xx
0.65000.65500.64000.00%0
xx.xx
4,509.504,533.504,460.000.00%0
xx.xx
191.42193.48186.120.00%0
xx.xx
292.80294.00288.250.00%0
xx.xx
682.40684.50659.900.00%0
xx.xx
2,906.002,949.002,887.000.00%0
xx.xx
292.80294.00288.250.00%0
xx.xx
859.10869.00843.000.00%0
xx.xx
115.14116.00110.000.00%0
xx.xx
1,089.601,090.001,044.000.00%0
xx.xx
6,620.06,670.06,460.00.00%0
xx.xx
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย