ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
45.50
+0.25
(+0.55%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
43.50
46.00
ช่วง 52 สัปดาห์
38.00
61.00
ปริมาณการซื้อขาย
14,277,900
เสนอซื้อ/เสนอขาย
45.25 / 45.50
ปิดตลาดครั้งก่อน
45.25
เปิดตลาด
44.75
ช่วงระยะของวัน
43.5-46
ช่วง 52 สัปดาห์
38-61
ปริมาณการซื้อขาย
14,277,900
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
11,065,654
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-6.7%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,373,152,393
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ SAWAD วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการทางการเงิน โดยประกอบธุรกิจหลักอยู่สองประเภทได้แก่ การเช่าซื้อและเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภทบ้าน ที่ดิน ยานพาหนะส่วนบุคคลและเพื่อการพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ แรงงานต่างด้าว เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร รวมไปถึงสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสำหรับลูกค้ารายย่อยในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ชลบุรี สระบุรี อยุธยา เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการกำหนดการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การลงทุนในบริษัทอื่นๆ การให้บริการคำปรึกษาและจัดการบริหารระบบสินเชื่อรายย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการขายสินเชื่อในต่างประเทศ

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน