ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
63.00
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
62.75
63.50
ช่วง 52 สัปดาห์
58.00
76.25
ปริมาณการซื้อขาย
1,640,300
เสนอซื้อ/เสนอขาย
63.00 / 63.25
ปิดตลาดครั้งก่อน
63
เปิดตลาด
63
ช่วงระยะของวัน
62.75-63.5
ช่วง 52 สัปดาห์
58-76.25
ปริมาณการซื้อขาย
1,640,300
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,377,346
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-12.2%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
846,751,109
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

บทวิเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

ประวัติบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด

บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคาพาณิชย์ในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินงานในสามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจด้านตลาดทุน และประเภทธุรกิจจัดโครงสร้างหนี้ ธนาคารให้บริการด้านเงินฝาก ซึ่งรวมการบริการด้าน Priority ซึ่งให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายใหญ่ บริการรับฝากเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการสินเชื่อซึ่งมีทั้งสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทมีบริการประเภทบัญชีที่หลากหลาย ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสเงินสด และบัญชีเงินฝากประจำ ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันของบริษัทประกอบด้วย การประกันชีวิตซึ่งคุ้มครองเงินกู้ซื้อรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และจัดประมูลรถยนต์สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการธนาคารส่วนบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์ ฯลฯ

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
4784
ตลาด
ไทย