ไทย เอ็น ดี ที (TNDTm)

ไทย
0.39
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    966,800
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.39/0.40
  • ช่วงระยะของวัน:
    0.38 - 0.40
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ TNDTm

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ไทย เอ็น ดี ที?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)