บ้านปู ADR (BNPJY)

6
0(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0/0
  • ช่วงระยะของวัน:
    6 - 6

ภาพรวมของ BNPJY

ปิดตลาดครั้งก่อน
7
ช่วงระยะของวัน
6-6
รายรับ
-
เปิดตลาด
6
ช่วง 52 สัปดาห์
6-7
EPS
-
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
2.4B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.2099
(3.30%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
100
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
20%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
6,766,108,686
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร บ้านปู ADR?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ADR

ประวัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ADR

ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
5300
ตลาด
ไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินและพลังงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แยกออกได้เป็นสองประเภทธุรกิจ อันได้แก่ ถ่านหินและพลังงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินครบวงจร ตั้งแต่การลงทุน สำรวจและพัฒนา จนถึงการผลิตทั้งถ่านหินประเภทให้ความร้อน (thermal coals) และถ่านหินโค้ก (coking coals) ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย และมองโกเลีย กิจกรรมทางธุรกิจประกอบด้วยการดำเนินงานเหมืองถ่านหินทั้งแบบเปิดหน้าเหมือง (open-pit) และเหมืองใต้ติน (underground) รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ในประเทศลาว

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
สรุป