🔥 ฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นระดับพรีเมียมโดย AI จาก InvestingPro ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

13 หุ้น HOT ร้อนปรอทแตก หนี้สินบาน D/E พุ่งกว่า 3 เท่า

เผยแพร่ 07/06/2564 08:11
อัพเดท 09/07/2566 17:32
ADVANC
-
BANPU
-
CPALL
-
BSRC
-
JAS
-
JMART
-
MINT
-
PTG
-
SUPER
-
DTAC
-
TRUE
-
BGRIM
-
CRC
-

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นอันตราย ที่นักลงทุนต้องระวัง โดยเป็นหุ้นอยู่ใน SET100 และค่า D/E สูง เกิน 3 เท่า (ไม่รวมหุ้นสินเชื่อ ประกันภัย และธนาคาร)

ทั้งนี้ค่า D/E คืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ อัตราส่วนที่นำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการเป็นอย่างไร

ตามตำราบอกว่า ค่า DE อยู่ที่ไม่เกิน 2 ในธุรกิจทั่วไป หากค่า DE ต่ำกว่า 1 จะถือว่ามีโครงสร้างเงินทุนที่ดี แต่ถ้ามากกว่า 2 ก็สามารถลงทุนได้ แต่ต้องศึกษาภาระหนี้ของบริษัทให้ถ่องแท้นะคะ เพราะบริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้สูง เนื่องจากมีหนี้สินสูง

1.บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BK:JAS) ค่า D/E 24.21 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 97,833.86 ล้านบาท ,หนี้สิน 93,138.93 ล้านบาท, ส่วนผู้ถือหุ้น 3,649.21 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ -265.40 ล้านบาท , 3M/2563 กำไรสุทธิ -990.21 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ -3,125.75 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -10.69% , 5 วัน คือ +1.43%

2.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:TRUE)ค่า D/E 6.25 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 618,797.53 ล้านบาท ,หนี้สิน 533,747.93 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 84,518.95ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ -581.41 ล้านบาท ,3M/2563 กำไรสุทธิ -161.18 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,048.40 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -8.72% , 5 วัน คือ -0.63%

3.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (BK:DTAC)ค่า D/E 6.17 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 174,556.99 ล้านบาท ,หนี้สิน 154,439.19ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 20,117.80 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 822.14 ล้านบาท (ลดลง-45.24%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 1,501.44 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ 5,107.12 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -6.77%, 5 วัน คือ +0.81%

4.เจ มาร์ท จำกัด (BK:JMART)ค่า D/E 5.12 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 27,637.43 ล้านบาท ,หนี้สิน 18,060.92 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 5,498.80 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 333.46 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +218.24%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 104.78 ล้านบาท และย้อนไป ปี2563 กำไรสุทธิ 797.87 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD + 90.00% , 5 วัน คือ -2.56%

5.พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (BK:PTG) ค่า D/E 4.32 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 42,231.07 ล้านบาท ,หนี้สิน 33,712.22 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 8,422.60 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 531.37 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +161.40%) ,3M/2563 กำไรสุทธิ 203.28 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,894.04 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +21.38% , 5 วัน คือ -0.52%

6.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BK:MINT) ค่า D/E 4.27 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 353,002.88 ล้านบาท ,หนี้สิน 283,583.14 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 60,495.59 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ -7,249.72 ล้านบาท , 3M/2563 กำไรสุทธิ -1,773.52 ล้านบาท และย้อนไปปี2563 กำไรสุทธิ -21,407.34 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +25.24% , 5 วัน คือ +0.78%

7.CPALL (BK:CPALL) (บมจ.ซีพี ออลล์) ค่า D/E 4.26 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 518,917.02 ล้านบาท ,หนี้สิน 404,308.15 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 99,642.85 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 2,599.06 ล้านบาท (อัตราเปลี่ยนแปลงกำไร -53.96%), 3M/2563 กำไรสุทธิ 5,645.11 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 16,102.42 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +3.00 % , 5 วัน คือ -1.23%

8.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (BK:ADVANC) ค่า D/E 3.63 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 363,733.31 ล้านบาท ,หนี้สิน 292,075.99 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 71,531.84 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 6,643.89ล้านบาท(ลดลง -1.66%) , 3M/2563 กำไร 6,756.19 สุทธิล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 27,434.36 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -3.69% , 5 วัน คือ +0.89%

9.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BK:CRC) ค่า D/E 3.44 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 247,969.18 ล้านบาท , หนี้สิน 189,585.42 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 55,786.79 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 401.41 ล้านบาท (ลดลง -1.66%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 742.76 ล้านบาท และย้อนไปปี2563 กำไรสุทธิ 46.27 ล้านบาทส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +19.51% , 5 วัน คือ +11.36%

10.บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (BK:BGRIM)ค่า D/E 3.33 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 133,151.23 ล้านบาท , หนี้สิน 92,005.75 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 28,975.00 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 610.96 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +657.00%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 80.71 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 2,174.76 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -9.28% , 5 วัน คือ -1.12%

11.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (BK:ESSO) ค่า D/E 3.28 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 65,659.22 ล้านบาท ,หนี้สิน 48,394.31 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 17,257.48 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 2,788.41 ล้านบาท , 3M/2563 กำไรสุทธิ -6,306.85 ล้านบาท และย้อนไปปี2563 กำไรสุทธิ -7,911.07 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +17.57% , 5 วัน คือ +3.57%

12.บ้านปู จำกัด (BK:BANPU) ค่า D/E 3.16 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 301,728.49 ล้านบาท ,หนี้สิน 212,509.65 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 65,746.08 ล้านบาท .

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 1,535.10 ล้านบาท (ลดลง-10.37%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 1,712.67 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ -1,786.32 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +30.00% , 5 วัน คือ +13.49%

13.ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (BK:SUPER)ค่า D/E 3.13 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 75,815.66 ล้านบาท ,หนี้สิน53,935.93ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 17,774.93 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564กำไรสุทธิ 860.25ล้านบาท(เพิ่มขึ้น19.72%) ,3M/2563 กำไรสุทธิ 718.56 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 1,303.28 ล้านบาท

ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +6.25% , 5 วัน คือ +5.15%

อ้อ! แถมให้อีกตัวค่ะ แม้ไม่อยู่ใน SET100 แต่เป็นหุ้นที่นักลงทุนนิยม คือ ITD ค่า D/E 7.10 เท่า ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +155.86%, 5 วัน คือ +20.34%

ทั้งนี้ แม้หุ้นเหล่านี้แม้จะมาค่า D/E สูงลิบ แต่บางตัวนักลงทุนยังเชื่อมั่้นมากๆ สะท้อนผ่านราคาที่ขยับเพิ่มมากขึ้นนั้นเองคะ...วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย