พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
13.30
-0.20
(-1.48%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
13.30
13.60
ช่วง 52 สัปดาห์
12.90
16.40
ปริมาณการซื้อขาย
5,654,100
ปิดตลาดครั้งก่อน
13.5
เปิดตลาด
13.5
ช่วงระยะของวัน
13.3-13.6
ช่วง 52 สัปดาห์
12.9-16.4
ปริมาณการซื้อขาย
5,654,100
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
8,754,889
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-8.16%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,670,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด

บทวิเคราะห์ พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด

ประวัติบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทฯ ประกอบกิจการในห้าประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่ ขายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้ชื่อการค้า สถานีบริการนำมัน PT ซึ่งเป็นสถานีบริกาที่บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเองและสถานีของตัวแทนจำหน่าย, บริการโลจิสติกส์ ซึ่งให้บริการรถบรรทุกขนส่งน้ำมันเพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจมินิมาร์ทที่สถานีบริการน้ำมัน PT และร้าน Max Mart ซึ่งจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด, บริษัท แอสไพน์ ออยล์ จำกัด, บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด, บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด, บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด, บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด, Pyrenees Oil Company Limited, บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด และบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

อุตสาหกรรม
แก๊สและน้ำมัน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย