ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI)

ไทย
0.29
+0.01(+3.57%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  748,900
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.28/0.29
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.28 - 0.29

ภาพรวมของ TSI

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.28
ช่วงระยะของวัน
0.28-0.29
รายรับ
521.75M
เปิดตลาด
0.29
ช่วง 52 สัปดาห์
0.25-0.42
EPS
-0.012
ปริมาณการซื้อขาย
748,900
มูลค่าตลาด
551.84M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
665,135
อัตราส่วน P/E
-24.17
Beta
0.434
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-30.95%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,902,913,766
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ไทยเศรษฐกิจประกันภัย?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
243
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0220A10Z07

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย บริษัทฯ ให้บริการผลิตภัณฑ์การประกันวินาศภัยในทุกประเภท อาทิ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ และการประกัยภัยเบ็ดเตล็ด การประกันอัคคีภัยคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันอันเกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และระเบิด การประกันภัยรถยนต์นั้นมีทั้งการประกัยภัยภาคบังคับและการประกันโดยสมัครใจ การประกันภัยทางทะเลนั้นคุ้มครองทั้งตัวเรือและสินค้า การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและจากการเดินทาง ประกันสุขภาพ ความเสี่ยงทุกประเภท ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การจ่ายชดเชยแรงงาน เครื่องจักรหยุดทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรมทุกชนิด ธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันอื่น ๆ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีทั้งการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (facultative reinsurance) และการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty reinsurance)

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายขายขายขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อซื้อขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันที