รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.12
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
TSIคะแนน
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ราคายุติธรรม
เผยมูลค่า
ช่วงระยะของวัน
0.110.12
ช่วง 52 สัปดาห์
0.110.29
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.11 / 0.12
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.12
เปิดตลาด
0.12
ช่วงระยะของวัน
0.11-0.12
ช่วง 52 สัปดาห์
0.11-0.29
ปริมาณการซื้อขาย
8,300
ปริมาณเฉลี่ย (3
175,063
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-60%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,902,913,766
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ TSI วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย บริษัทฯ ให้บริการผลิตภัณฑ์การประกันวินาศภัยในทุกประเภท อาทิ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ และการประกัยภัยเบ็ดเตล็ด การประกันอัคคีภัยคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันอันเกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และระเบิด การประกันภัยรถยนต์นั้นมีทั้งการประกัยภัยภาคบังคับและการประกันโดยสมัครใจ การประกันภัยทางทะเลนั้นคุ้มครองทั้งตัวเรือและสินค้า การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและจากการเดินทาง ประกันสุขภาพ ความเสี่ยงทุกประเภท ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การจ่ายชดเชยแรงงาน เครื่องจักรหยุดทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรมทุกชนิด ธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันอื่น ๆ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีทั้งการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (facultative reinsurance) และการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty reinsurance)

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
243
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย