ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PFu)

ไทย
0.950
+0.020(+2.15%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  3,000
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.910/0.950
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.920 - 0.970

ภาพรวมของ TU-PFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.93
ช่วงระยะของวัน
0.92-0.97
รายรับ
76.75M
เปิดตลาด
0.93
ช่วง 52 สัปดาห์
0.74-1.4
EPS
-0.372
ปริมาณการซื้อขาย
3,000
มูลค่าตลาด
99.02M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
11,146
อัตราส่วน P/E
-2.50
Beta
0.965
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-18.42%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
104,229,800
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0926010008

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป และนำไปซื้อ เช่า เช่าช่วง รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเป็นผู้จัดการทรัพย์สินดูแลโครงการหอพักนักศึกษาและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์แทนกองทุนฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนฯ การลงทุนของกองทุนฯ นี้ประกอบด้วย โครงการหอพักและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ซึ่งเปิดดำเนินการบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเจ้าของ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที