ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PFu)

ไทย
1.050
0.000(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.050/1.120
 • ช่วงระยะของวัน:
  1.020 - 1.080
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0926010008

ภาพรวมของ TU-PFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.13
ช่วงระยะของวัน
1.02-1.08
รายรับ
68.17M
เปิดตลาด
1.02
ช่วง 52 สัปดาห์
0.84-2
EPS
-0.38
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
109.44M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
8,567
อัตราส่วน P/E
-
Beta
1.52
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-38.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
104,229,800
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป และนำไปซื้อ เช่า เช่าช่วง รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเป็นผู้จัดการทรัพย์สินดูแลโครงการหอพักนักศึกษาและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์แทนกองทุนฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนฯ การลงทุนของกองทุนฯ นี้ประกอบด้วย โครงการหอพักและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ซึ่งเปิดดำเนินการบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเจ้าของ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีขายทันทีขายขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที