สแกน อินเตอร์ (SCN)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.470
-0.030(-2.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
1.4701.500
ช่วง 52 สัปดาห์
1.2202.560
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.47 / 1.48
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.5
เปิดตลาด
1.49
ช่วงระยะของวัน
1.47-1.5
ช่วง 52 สัปดาห์
1.22-2.56
ปริมาณการซื้อขาย
137,200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
760,137
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-35.34%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกิจการในห้าประเภทธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับก๊าซ ประกอบด้วยการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายก๊าซธรรมชาติ การขนส่งก๊าซธรรมชาติและจำหน่ายชิ้นส่วนของรถที่ติดก๊าซ ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่าย ธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์แก้ว และธุรกิจอื่น ๆ อาทิ การค้าคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ก๊าซไนโตรเจน และการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น ตลอดจนการเปิดร้านสะดวกซื้อ

พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน