ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เปิดเผยหุ้นราคาถูกที่ซ่อนอยู่ในตลาด เริ่มต้นเลย

กองทุนเอกชนพอร์ตบิ๊กสุดในไทย 3 หมื่นล้าน กับ 48 หุ้นดัง (รวม OR)

th.investing.com/analysis/article-200435480
กองทุนเอกชนพอร์ตบิ๊กสุดในไทย 3 หมื่นล้าน กับ 48 หุ้นดัง (รวม OR)
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Feb 25, 2021 08:26
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
BR
-0.64%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
MAKRO
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
SYMC
-1.75%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
THREL
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
UV
-1.37%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
VGI
+0.51%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูกองทุนเอกชนที่มีพอร์ตหุ้นใหญ่ที่สุดในประเทศนี้คะ นั่นคือกองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) มูลค่าพอร์ตหุ้น 31,734,974,794 บาท

ลงทุนใน 48 ตัว กระจายหลายกลุ่มเช่น พลังงานและสาธารณูปโภค 18.43% , พาณิชย์ 14.81% ,ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.28%,การแพทย์ 7.42%,วัสดุก่อสร้าง 7.39% อื่นๆ 43.67%

โดยลงรายละเอียด 10 ตัวแรกที่มูลค่าการลงทุนสูงที่สุดนะคะ

1.CPALL (BK:CPALL) (บมจ.ซีพี ออลล์)

B-LTF ถือในลำดับ 21 (ถือ 46,890,800 หุ้น หรือ 0.52%) คิดเป็นมูลค่า 2,719,666,400 บาท (คิดที่ราคา 58.00 บาท/หุ้น)

ปี 61 ถือ 0.74% ต่อมาปี 62 ถือ 0.79% และ พ.ค.63 ถือ 0.52%

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนเขียว +5.09% , ปี 63 แดงจ๋า -19.38% , ปี 64 YTD -0.86%

2.กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BK:BDMS)

B-LTF ถือในลำดับ 22 (ถือ 121,625,600 หุ้น หรือ 0.77%) มูลค่า 2,554,137,600 บาท (คิดที่ 21.00 บาท/หุ้น)

ก.ย.61 ถือ 0.70% ต่อมา มี.ค.62 ถือ 0.63% ต่อมา ก.ย.62 ถือ 0.57% จากนั้น มี.ค.63ถือ 0.65% และ มิ.ย.63 ถือ 0.77%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 โซนเขียว +4.84% , ปี 63 แดงจ๋า -20.00% , ปี 64 YTD -3.37%

3.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (BK:BJC)

B-LTF ถือในลำดับ 7 (ถือ 61,446,550 หุ้น หรือ 1.53%) มูลค่า 2,058,459,425 บาท (คิดที่ 33.50 บาท/หุ้น)

ส.ค.61 ถือ 2.06% ต่อมา พ.ค.62 ถือ 1.75% จากนั้น พ.ค.63 ถือ 1.65% และ ส.ค.63 ถือ 1.53%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 แดง -17.24% , ปี 63 แดง -17.26% , ปี 64 YTD -3.60%

4.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (BK:BBL)

B-LTF ถือในลำดับ13 (ถือ 15,598,400 หุ้น หรือ 0.82%) มูลค่า 1,903,004,800 บาท (คิดที่ 122.00 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนแดง -21.18% , ปี 63 แดงจ๋า -25.94% , ปี 64 YTD +2.95%

ก.ย.61 ถือ 0.60% ต่อมา เม.ย.62 ถือ 0.66% ต่อมา ก.พ.63 ถือ 0.64% และมิ.ย.63 ถือ 0.82%

5.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (BK:EGCO)

B-LTF ถือในลำดับ 7 (ถือ 10,336,400 หุ้น หรือ 1.96%) มูลค่า 1,829,542,800 บาท (คิดที่ 177.00 บาท/หุ้น)

ก.ย.61 ถือ 2.03% ต่อมา ก.ย.62 ถือ 1.96% จนถึงปัจจุบัน

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนเขียว +32.26% , ปี 63 แดงเข้ม -41.31% , ปี 64 YTD-8.05%

6.TOA Paint Thailand PCL (BK:TOA)

B-LTF ถือในลำดับ 9 (ถือ 49,072,000 หุ้น หรือ 2.42%) มูลค่า 1,607,108,000 บาท (คิดที่ 32.75 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาปี 62 โซนเขียว +4.84% , ปี 63 แดงจ๋า -20.00% , ปี 64 YTD -2.24%

7.สยามแม็คโคร จำกัด (BK:MAKRO)

B-LTF ถือในลำดับ 3(ถือ41,981,900หุ้น หรือ 0.87% )มูลค่า 1,521,843,875 บาท(คิดที่ 36.25บาท/หุ้น )

ส.ค.61ถือ 0.84% ต่อมา มี.ค.62 ถือ 0.86% จากนั้น ส.ค.63 ถือ 0.87%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 แดงอ่อน -3.12% , ปี 63 เขียว +27.42% , ปี 64 YTD -8.32%

8.PTT (BK:PTT) Oil and Retail Business PCL (BK:OR)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือในลำดับ 6 (ถือ 45,491,660 หุ้น หรือ 0.39%) มูลค่า 1,432,987,290 บาท (คิดที่ 31.50 บาท/หุ้น)

9.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (BK:GPSC)

B-LTF ถือในลำดับ 8 (ถือ 14,891,600 หุ้น หรือ 0.53%) มูลค่า 1,157,821,900 บาท (คิดที่ 77.75 บาท/หุ้น)

ส.ค.61 ถือ 2.86% ต่อมา ก.พ.62 ถือ 3.03% จากนั้น ก.ย.62 ลดฮวบเหลือ 1.07% ต่อมา พ.ค.63 ถือ 0.61% และ ก.ย.63 ถือ 0.53%

ผลตอบแทนราคา ปี 62 โซนเขียว +64.53% , ปี 63 แดง -13.99% , ปี 64 YTD +5.42%

10.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (BK:VGI)

B-LTF ถือในลำดับ 6 (ถือ 113,471,200 หุ้น หรือ 1.32%) มูลค่า 782,951,280 บาท (คิดที่ 6.90 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา ปี 62 โซนเขียว +4.84% , ปี 63 แดงจ๋า -20.00% , ปี 64 YTD +3.76%

ที่เหลืออีก 38 ตัวมีหุ้นอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยคะ

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (BK:BLA) 3.06%

แพลน บี มีเดีย จำกัด (BK:PLANB) 4.91%

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (BK:M)2.52%

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (BK:BH)1.16%

บางจากปิโตรเลียม จำกัด (BK:BCP)1.46%

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:WHA)1.06%

บ้านปู (BK:BPP) 1.56%

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (BK:TU) 1.33%

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (BK:KCE) 1.41%

Stark Corporation PCL (BK:STARK) 0.67%

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (BK:SCCC) 0.50%

เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (BK:AAV) 4.80%

การบินกรุงเทพ จำกัด (BK:BA) 2.76%

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (BK:GUNKUL) 0.67%

ฮิวแมนนิก้า (BK:HUMAN)1.79%

เอ็ม บี เค จำกัด (BK:MBK) 0.56%

สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:SAMART) 4.66%

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:SC) 2.78%

พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (BK:PCSGH)3.49%

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (BK:DRT) 2.53%

ทีพีบีไอ จำกัด (BK:TPBI)5.06%

Praram 9 Hospital Public Company Ltd (BK:PR9) 0.96%

Rajthanee Hospital PCL (BK:RJH) 3.62%

สิงห์ เอสเตท จำกัด (BK:S) 0.61%

ซาบีน่า จำกัด (BK:SABINA)2.88%

แม็คกรุ๊ป จำกัด (BK:MC)2.24%

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (BK:TSE) 2.61%

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (BK:PLAT)1.59%

อมตะ วีเอ็น จำกัด (BK:AMATAV) 2.55%

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (BK:GRAMMY) 2.98%

ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (BK:THREL)5.67%

ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (BK:UV)0.57%

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (BK:SPAm)0.83%

Thai Nippon Rubber Industry PCL (BK:TNR) 2.68%

สแกน อินเตอร์ จำกัด (BK:SCN)3.36%

บางกอกแร้นช์ จำกัด (BK:BR)3.51%

สามารถเทลคอม จำกัด (BK:SAMTEL)3.00%

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (BK:SYMC)1.60%

อย่างไรก็ตาม บรรดาที่กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปลงทุนอยู่ในSET 100 ทำให้คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะ มีนอก SET 100 ไม่กี่ตัวค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

กองทุนเอกชนพอร์ตบิ๊กสุดในไทย 3 หมื่นล้าน กับ 48 หุ้นดัง (รวม OR)
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
มองการปรับตัวของดัชนีในเดือนเมษายนอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Mar 30, 2023

SET: ดงคาดการณ์เดิมว่า SET Index จะสามารถสร้างฐานใหม่ที่ระดับ 1580-1600 จุด และมองการปรับตัวของดัชนีในเดือนเมษายนอยู่ในเกณฑ์ดี จากปัจจัยผลักดันทางด้าน Fund flow...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ดอกเบี้ยเป็นแรงกดดัน หวัง FLOW ช่วย  โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Mar 30, 2023 2

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.75% โดย เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวและส่งออกที่ฟื้นตัว ขณะที่ สภาพคล่องส่วนเกินมีมากพอ...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

กองทุนเอกชนพอร์ตบิ๊กสุดในไทย 3 หมื่นล้าน กับ 48 หุ้นดัง (รวม OR)

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
Mars Mariam Sodprem
Mars Mariam Sodprem Apr 06, 2021 10:40
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
เป็นอย่างไรค่ะ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล