พลัส เทค อินโนเวชั่น (PTECH)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
21.50
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
21.40
21.50
ช่วง 52 สัปดาห์
16.30
30.75
ปริมาณการซื้อขาย
200
ปิดตลาดครั้งก่อน
21.5
เปิดตลาด
21.4
ช่วงระยะของวัน
21.4-21.5
ช่วง 52 สัปดาห์
16.3-30.75
ปริมาณการซื้อขาย
200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
15,559
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.31%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
244,871,104
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด มหาชน

บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการผลิตและการจำหน่ายเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ให้บริการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ให้บริการบัตรพลาสติกและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงเป็นหลัก ซึ่งรวมถึง บัตรธนาคาร บัตรเครดิต บัตรประชาชน สมุดเช็ค เช็คต่อเนื่อง เช็คสั่งทำ (fully personalized check) เช็คบริษัท และเช็คของขวัญ ตลอดจนถึงเอกสารเพื่อป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งรวมถึงแสตมป์ หนังสือเดินทาง พันธบัตร และสมุดบัญชี บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการค้า อาทิ งานพิมพ์ข้อมูล พับบรรจุซอง และบริหารจัดการเอกสารและโซลูชั่น ลูกค้าหลักของบริษัทประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์, สถานบันการเงินและลูกค้าทั่วไป

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
629
ตลาด
ไทย